Hội nghị quốc tế của Hiệp hội thống kê hoàng gia năm 2023 (RSS 2023)

Hội nghị quốc tế của Hiệp hội thống kê hoàng gia năm 2023 (RSS 2023) dự kiến được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 9 năm 2023 tại Harrogate, Yorkshire, Vương quốc Anh. Hội nghị quốc tế RSS thu hút hơn 500 người tham dự từ hơn 30 quốc gia, mang đến một trong những cơ hội tốt nhất cho bất kỳ ai quan tâm đến thống kê và khoa học dữ liệu có thể cùng nhau chia sẻ kiến ​​thức. Như thường lệ, chương trình hội nghị sẽ có các diễn giả hàng đầu, các phiên chủ đề, hội thảo phát triển chuyên môn, các cuộc nói chuyện đóng góp và các bài thuyết trình áp phích, cũng như nhiều cơ hội kết nối.

Các luồng chủ đề của hội nghị RSS 2023 bao gồm:

  • Ứng dụng của thống kê: Giới thiệu các ví dụ về các ứng dụng thực tế của thống kê trong thực tế. Các phiên trước đã đề cập đến một loạt các ứng dụng như sử dụng phân tích thống kê trong thể thao chuyên nghiệp; độ tin cậy của bằng chứng khoa học pháp y; mô hình Bayes phân cấp đơn giản cho vũ trụ học; mối quan hệ giữa các chu kỳ kinh tế và tài chính trong khu vực đồng Euro.
  • Kinh doanh, Công nghiệp & Tài chính: Cung cấp các phương pháp thống kê và các ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Điều này có thể bao gồm các chủ đề như phân tích rủi ro, thiết kế thử nghiệm, đổi mới kinh doanh, quản lý tài sản, tài chính định lượng, dữ liệu lớn và khảo sát kinh doanh.
  • Truyền thông & Giảng dạy về thống kê: Giới thiệu những cách thức mới mẻ và đa dạng để truyền đạt tư duy và ý tưởng thống kê cho nhiều đối tượng. Bao gồm các chủ đề như: Làm việc với các trường học và truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi; giảng dạy thống kê ở trình độ đại học cho sinh viên thống kê và các môn học khác hoặc phát triển các kỹ năng giao tiếp và sáng tạo để chia sẻ thông tin thống kê với các thành phần công chúng khác nhau.
  • Khoa học dữ liệu: Các tiến bộ ứng dụng và phương pháp hỗ trợ việc trích xuất giá trị từ dữ liệu. Bao gồm: Những phát triển trong quy trình phân tích dữ liệu, công nghệ Dữ liệu lớn, các ứng dụng của Học máy và các thí nghiệm khoa học liên ngành nhằm nâng cao các lĩnh vực ứng dụng.
  • Thống kê Môi trường & Không gian: Các cuộc nói chuyện và thảo luận liên quan đến các ứng dụng của số liệu thống kê vào các chủ đề môi trường, bao gồm cả những chủ đề có khía cạnh không gian hoặc không gian-thời gian. Gồm các chủ đề như ô nhiễm không khí, dịch tễ học không gian, sinh thái học thống kê, khoa học khí hậu và dự báo môi trường.
  • Thống kê Y tế: Giới thiệu các phương pháp tiếp cận và ứng dụng của tư duy thống kê đối với các vấn đề phát sinh từ nghiên cứu sinh học, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe con người. Thiết kế nghiên cứu, các mục tiêu cho suy luận, thu thập dữ liệu, liên kết, phân tích, phân tích tổng hợp và báo cáo đều nằm trong phạm vi của luồng này.
  • Phương pháp & Lý thuyết: Cung cấp cho những người tham dự hội nghị một cái nhìn tổng thể về những tiến bộ gần đây trong phương pháp luận thống kê. Chủ đề hoan nghênh những đóng góp liên quan đến nền tảng triết học của thống kê cũng như tất cả các khía cạnh của mô hình thống kê và suy luận.
  • Thống kê chính thức & Chính sách công: Giới thiệu công việc của các nhà sản xuất thống kê chính thức và cách thức hình thành và cung cấp thông tin cho chính sách công. Các phiên họp có thể bao gồm bất kỳ khía cạnh nào của việc sản xuất số liệu thống kê chính thức, bao gồm một loạt các chủ đề như: tổng quan về công việc thống kê hiện nay và các ấn phẩm; những phát triển mới để hỗ trợ chính sách mới nổi; sử dụng công nghệ để cải thiện việc sản xuất và phổ biến số liệu thống kê chính thức và đáp ứng nhu cầu của người dùng.
  • Phát triển chuyên môn: Sự kết hợp của các buổi đào tạo và hội thảo không chính thức ngắn (60-80 phút) nhằm cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp liên tục. Các phiên trước đã bao gồm một loạt các chủ đề như công bố nghiên cứu, tối đa hóa tác động, thu hút kinh phí nghiên cứu, thống kê trên các phương tiện truyền thông và giới thiệu ngắn về các gói phần mềm.
  • Thống kê Xã hội: Trình bày các phương pháp và ứng dụng mới liên quan đến thống kê xã hội. Những vấn đề này có thể liên quan đến việc thu thập, phổ biến, phân tích và giải thích dữ liệu thống kê trong bất kỳ lĩnh vực và phạm vi điều tra xã hội nào, chẳng hạn như khu vực công và tư, chính trị và truyền thông.

Chi tiết về hội thảo xem tại: https://rss.org.uk/training-events/conference-2023/

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://rss.org.uk/training-events/conference-2023/