Hội nghị quốc tế Hiệp hội Thống kê Hoàng gia Anh năm 2018

Hội nghị quốc tế Hiệp hội Thống kê Hoàng gia Anh (RSS) năm 2018 được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại Thành phố Cardiff, xứ Wales, Vương Quốc Anh.

Hội nghị Quốc tế RSS là hội nghị duy nhất ở Anh được tổ chức cho những ai quan tâm đến thống kê và khoa học dữ liệu.

Hàng năm, có gần 600 nhà thống kê và các nhà khoa học dữ liệu từ tất cả các lĩnh vực đến từ hơn 30 quốc gia tụ hợp về để chia sẻ thông tin và mạng lưới trong một chương trình thảo luận và những buổi hội thảo thuộc nhiều khía cạnh khác nhau.

Hội nghị 2018 một lần nữa được tổ chức bởi các “dòng ý kiến” cho phép tập trung sâu vào các chủ đề chuyên ngành cũng như những bài trình bày rộng hơn về những phát triển mới và tư duy thống kê trong các lĩnh vực như:

  • Ứng dụng thống kê
  • Thống kê truyền thông và giảng dạy
  • Khoa học dữ liệu
  • Thống kê môi trường
  • Công nghiệp và Tài chính
  • Thống kê y tế
  • Phương pháp và Lý thuyết
  • Thống kê nhà nước và chính sách công
  • Phát triển chuyên môn
  • Thống kê xã hội

Thông tin chi tiết xem tại: https://events.rss.org.uk/rss/frontend/reg/thome.csp?pageID=57555&eventID=194&CSPCHD=000001000000Gig19eWkSxNn7oXlX_8j1hmgMzZxOdIeSCXzjG

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://www.rss.org.uk/RSS/Events/RSS_Conference/2018_International_Conference/RSS/Events/Conference/RSS_2018_International_Conference.aspx?hkey=a556f955-22c6-4502-8956-5994c7f7c047