Hội nghị quốc tế lần 2 về Thống kê ứng dụng

Ngay từ thời kỳ đầu, dữ liệu đã là nền tảng của việc ra quyết định nhờ vào số liệu thống kê cho phép chúng ta mở khóa sức mạnh của dữ liệu. Trong thời hiện đại hiện nay, vai trò của dữ liệu thậm chí còn trở nên nổi bật hơn trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống khi thế giới chuyển từ nghèo dữ liệu sang giàu dữ liệu. Ngày nay, dữ liệu có đủ hình dạng và kích cỡ. Xử lý khối lượng, sự đa dạng và tốc độ của dữ liệu đòi hỏi các phương pháp thống kê và kỹ năng quản lý dữ liệu mới. Hơn nữa, phần lớn dữ liệu theo ý của chúng tôi là dữ liệu tìm thấy thường được thu thập bằng cách sử dụng mô hình lấy mẫu không lý tưởng. Khi các số liệu thống kê ngày càng liên ngành, các lĩnh vực ứng dụng mới đã xuất hiện đòi hỏi phải phát triển các phương pháp thống kê mới. Các nhà thống kê ở Bangladesh và các nơi khác phải dẫn đường trong thế giới trung tâm dữ liệu mới để đảm bảo một tương lai tốt hơn cho cả nhân loại. Viện Nghiên cứu và đào tạo Thống kê (ISRT), Trường ĐH Dhaka chào mừng bạn tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ hai về thống kê ứng dụng (ICAS) 2019 với chủ đề Những thách thức mới nổi trong giới dữ liệu. Hội nghị sẽ tổ chức từ ngày 27-29/12/2019 tại  Dhaka, Bangladesh.

Mục đích của hội nghị này là làm nổi bật những thách thức và thảo luận về các giải pháp cho các vấn đề thống kê mới nổi trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng dữ liệu. Các nhà nghiên cứu, học giả và đại diện từ các tổ chức kinh doanh, công nghiệp, chính phủ và phi chính phủ được mời tham gia sự kiện này.

Mục tiêu chính của hội nghị này là:

  • Làm nổi bật những thách thức và thảo luận về các giải pháp cho các vấn đề thống kê mới nổi trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng dữ liệu.
  • Khám phá các lĩnh vực mới của các ứng dụng thống kê và trình bày những phát triển mới nhất trong thực tiễn thống kê trên một loạt các ngành học bao gồm khoa học dữ liệu.
  • Thúc đẩy sự tương tác của thống kê với các ngành khác để phát huy vai trò là một công nghệ chính để phát triển.
  • Tạo ra nhận thức và đánh giá cao sự cần thiết của thống kê, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách ở Bangladesh và thúc đẩy việc sử dụng thống kê hợp lý trong các ứng dụng phát sinh trong ngành cũng như các tổ chức chính phủ và tư nhân khác nhau.
  • Phục vụ như một nền tảng cho các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, trình bày kết quả nghiên cứu của họ và xây dựng mạng lưới mới.
  • Củng cố mối quan hệ lớn hơn giữa các nhà nghiên cứu từ Bangladesh và các quốc gia khác.

Phạm vi của Hội nghị:

Hội nghị mời các bài báo trong tất cả các lĩnh vực thống kê bao gồm các nội dung: Khoa học tính toán; Phương pháp Bayes; Dữ liệu lớn; Tin sinh học; Thống kê sinh học; Phân tích dữ liệu; Các thử nghiệm lâm sàng; Khai thác dữ liệu; Khoa học dữ liệu; Nhân khẩu học; Thiết kế các thí nghiệm; Lý thuyết phân phối; Kinh tế lượng; dịch tễ học; Khảo sát sức khỏe; Đánh giá tác động; thống kê công nghiệp; Phân tích dữ liệu theo chiều dọc; kỹ thuật lựa chọn mô hình; học máy; phương pháp tiếp cận tập trung vào mô hình, phương pháp tập trung vào dữ liệu, phương pháp đa biến; mạng lưới thần kinh; phương pháp không tham số; thống kê chính thức; hoạt động nghiên cứu; thống kê dược phẩm; phân tích dự đoán; lý thuyết xác suất; kiểm soát chất lượng; mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên; lý thuyết độ tin cậy; phương pháp lấy mẫu lại; phương pháp thử mẫu; phương pháp bán tham số; mô hình không gian và không gian thời gian; di truyền thống kê; biện pháp thống kê nghèo đói; mô hình thống kê; mục tiêu phát triển bền vững; thống kê nông nghiệp; mô hình ngẫu nhiên; Phân tích sống còn; phân tích chuỗi thời gian.

Đăng ký tham dự Hội nghị tại địa chỉ: https://icas2019.isrt.ac.bd/

Đoàn Dũng

Nguồn: https://www.isrt.ac.bd/icas2019/