Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Phương pháp tính toán thông minh về Tin sinh học và Thống kê sinh học

Từ ngày 1/9 – 3/9/2016 tại Đại học Stirling, Vương quốc Anh sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Phương pháp tính toán thông minh về Tin sinh học[1] và Thống kê sinh học. Mục tiêu chính của Hội nghị lần này là cung cấp một diễn đàn đa ngành mở để các nhà nghiên cứu quan tâm đến các ứng dụng về khả năng tính toán thông minh, theo nghĩa rộng, để mở ra các vấn đề trong tin sinh học, thống kê sinh học, hệ thống và sinh học tổng hợp và tin y học. Các phương pháp luận vượt trội có khả năng làm tăng nhanh các khám phá khoa học đời sống sẽ được thảo luận. Hội nghị năm nay sẽ mang lại cho các nhà nghiên cứu đến từ các cộng đồng khoa học quốc tế quan tâm đến tiến bộ và triển vọng tương lai về tin sinh học và thống kê sinh học. Ngoài ra, nhìn vào các xu hướng hiện tại và cơ hội tương lai ở các khía cạnh của máy tính và khoa học đời sống, việc ứng dụng khả năng tính toán thông minh để tổng hợp hệ thống sinh học, và những hiệu quả về y học tiên tiến sẽ là lĩnh vực thảo luận tuyệt vời cho Hội nghị. Nhà sinh vật học lý thuyết và thực nghiệm cũng được mời tham dự để trình bày những thách thức mới và thúc đẩy hợp tác đa ngành. Hội nghị gồm các phiên họp đặc biệt sau:

Giám định, kiểm định sinh học

Đỗ Ngát (dịch)

Nguồn: http://www.cs.stir.ac.uk/events/cibb2016/


[1] Tin sinh học (bioinformatics) là một lĩnh vực khoa học sử dụng các công nghệ của các ngành toán học ứng dụng, tin học, thống kê, khoa họcmáy tính, trí tuệ nhân tạo, hóa học và hóa sinh (biochemistry) để giải quyết các vấn đề sinh học