Hội nghị quốc tế lần thứ 14 về Thống kê ứng dụng

Hội nghị quốc tế lần thứ 14 về Thống kê ứng dụng diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng 9 năm 2020 tại Bucharest Rumani. Hội nghị được phối hợp tổ chức bởi Khoa Thống kê và Kinh tế lượng thuộc Đại học Nghiên cứu Kinh tế Bucharest, bởi Hiệp hội Thống kê Rumani và Nhóm Thống kê Ứng dụng và Kinh tế lượng.

Mục tiêu chính của Hội nghị quốc tế lần thứ 14 về Thống kê ứng dụng là tạo cơ hội cho các học giả, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh và chuyên môntừ môi trường kinh doanh để gặp gỡ và trình bày kết quả nghiên cứu của họ về các chủ đề liên quan đến phân tích định lượng và thống kê ứng dụng. Chương trình kéo dài một ngày bao gồm các bài thuyết trình được mời, các bài viết đóng góp về các chủ đề khác nhau và kết thúc bằng một hội thảo dành cho các thành viên trẻ của Hiệp hội Thống kê Rumani.

Ngày thứ hai sẽ thăm quan thành phố lịch sử chưa được khám phá

Phạm vi Hội nghị mời các bài viết bao gồm các nội dung: Thống kê tài chính và ứng dụng, Thống kê ứng dụng trong khoa học xã hội, thống kê sinh học và tin sinh học, thu thập dữ liệu và ứng dụng, khai thác dữ liệu, khoa học dữ liệu, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ chuỗi khối, khoa học dữ liệu và Fintech, nhân khẩu học, thiết kế thí nghiệm, Kinh tế lượng (Kinh tế lượng vĩ mô và vi mô), Thống kê toán học, Đo lường, Phân tích mạng, Kỹ thuật chọnmẫu và Ứng dụng, Thống kê không gian và Kinh tế lượng, Phân tích thống kê về Di cư trong nước và Quốc tế, Ứng dụng thống kê trong So sánh quốc tế, Mô hình thống kê và mô phỏng, Thống kê chính thức, Thống kê Phần mềm (R, SAS, Python), Thống kê trong giáo dục, Các lĩnh vực thống kê ứng dụng và phân tích định lượng ứng dụng khác, Phương pháp định lượng trong khởi nghiệp và đổi mới, Thống kê kinh doanh, Phân tích kinh doanh, v.v.

Các bài viết về các vấn đề khác có thể liên quan cũng được mời

Đăng ký tham dự Hội nghị tại địa chỉ: http://simpstat.ase.ro/

Thu Huyền (lược dịch)

Nguồn: http://simpstat.ase.ro/


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: