Hội nghị quốc tế lần thứ 20 của các nhà Thống kê lao động

Hội nghị quốc tế lần thứ 20 của các nhà Thống kê lao động (ICLS) được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Geneva, Thụy Sĩ.

ICLS được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1923, đây được coi như nơi công bố các tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới về lĩnh vực thống kê lao động. Hội nghị được ILO tổ chức 05 năm một lần nhằm đưa ra các khuyến nghị về các chủ đề thống kê lao động được lựa chọn dưới hình thức nghị quyết và hướng dẫn, sau đó được Hội đồng quản trị của ILO phê duyệt trước khi trở thành một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế về thống kê lao động.

Những người tham gia Hội nghị bao gồm các chuyên gia từ chính phủ, chủ yếu là đại diện cho các Bộ lao động và cơ quan thống kê quốc gia hay như từ các tổ chức sử dụng lao động và người làm công. Hoặc các quan sát viên đến từ các tổ chức quốc tế, khu vực và các nhóm lợi ích khác.

ICLS lần này sẽ thảo luận về những vấn đề sau:

  • Sửa đổi phân loại quốc tế về tình trạng việc làm (ICSE-93);
  • Cập nhật về việc thực hiện Nghị quyết ICLS lần thứ 19 liên quan đến số liệu thống kê lao động, việc làm và sử dụng lao động;
  • Tiêu chuẩn thống kê để đo lường di cư lao động và lao động cưỡng bức;
  • Các chỉ tiêu liên quan đến công việc trong Khung Chỉ tiêu toàn cầu để theo dõi Chương trình Phát triển bền vững 2030.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/20/lang–en/index.htm

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/20/lang–en/index.htm