Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Lý thuyết và Ứng dụng Thống kê 2018

Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Lý thuyết và Ứng dụng Thống kê năm 2018 do Hiệp hội cựu sinh viên thống kê của trường đại học Dhaka (DUSDAA) và Khoa thống kê, Đại học Dhaka tổ chức và được hỗ trợ bởi Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ (ASA). Hội nghị diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 12 năm 2018 tại Thượng viện Nabab Nawab Ali Chowdhury Bhaban, Đại học Dhaka, Dhaka 1000, Bangladesh.

Chủ đề chính của cuộc Hội nghị 2018 là “Thống kê và Phân tích Dữ liệu lớn” sẽ củng cố các giới hạn mới trong lĩnh vực thống kê và tương tác với Phân tích Dữ liệu lớn. Hội  nghị cũng chú trọng đến các chủ đề từ một loạt các phương pháp luận và thống kê ứng dụng.

Hội nghị nhằm mục đích làm nổi bật các lĩnh vực ứng dụng thống kê đang nổi lên cũng như để khám phá những ý tưởng của các nhà thống kê và những người không làm thống kê từ các quốc gia khác nhau và từ những bộ môn khác nhau sử dụng thống kê trong công việc của họ. Hội nghị cũng nhằm mục đích giúp đỡ các thế hệ kế tiếp của các nhà thống kê chuẩn bị tập trung vào lĩnh vực mới được công nhận của Phân tích Dữ liệu lớn.

Các mục tiêu của Hội nghị gồm: (1) Khám phá những phát triển mới nhất về thực tiễn thống kê trong các vấn đề xã hội, y tế, phát triển dân số và các vấn đề liên quan đến kinh doanh cũng như nhiều nguyên tắc có liên quan khác, đặc biệt chú trọng vào Phân tích Dữ liệu lớn; (2) Làm nền tảng cho các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, đưa ra các phát hiện nghiên cứu và xây dựng các mạng lưới mới để bắt đầu và/hoặc thúc đẩy nghiên cứu chung giữa các nhà thống kê và các nhà nghiên cứu thuộc các ngành khác; (3) Xây dựng nhận thức về nhu cầu thống kê, đặc biệt là giữa các nhà hoạch định chính sách nhằm nâng cao việc sử dụng hợp lý các số liệu thống kê trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ; (4) Tăng cường mối quan hệ giữa các nhà nghiên cứu từ Bangladesh và các nước khác.

Chương trình tổng thể ba ngày sẽ bao gồm các bài phát biểu quan trọng, các phiên toàn thể và các buổi thảo luận về các chủ đề khác nhau. Ngoài ra, sẽ có các hội thảo về các chủ đề đặc biệt được lựa chọn của nghiên cứu hiện tại quan tâm liên quan đến các giới hạn mới của lý thuyết thống kê và các ứng dụng của nó trong quan điểm Phân tích Dữ liệu lớn.

Thông tin chi tiết về Hội nghị xem tại địa chỉ: http://conference.dusdaa.com/index

Thu Huyền (lược dịch)

Nguồn: http://conference.dusdaa.com/index