Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về Thống kê: Lý thuyết và Ứng dụng (ICSTA’21)

Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về Thống kê: Lý thuyết và Ứng dụng (ICSTA’21) do Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Quốc tế (International ASET Inc) tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 tại Prague, Cộng Hòa Sec.

Mục tiêu của ICSTA’21 

Mục tiêu của Hội nghị là tập hợp các học giả từ khắp nơi trên thế giới để trình bày những tiến bộ trong các lĩnh vực liên quan và phát triển một môi trường thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng và thông tin. Hội nghị cũng sẽ cung cấp một môi trường lý tưởng để phát triển các hợp tác mới và gặp gỡ các chuyên gia về các nguyên tắc cơ bản, ứng dụng và sản phẩm của các lĩnh vực được đề cập.

Các chủ đề chủ đề cho ICSTA’21 bao gồm (có thể bổ sung thêm các chủ đề khác):

 • Thống kê ứng dụng
 • Dữ liệu lớn
 • Tin sinh học
 • Khai thác dữ liệu
 • Thống kê y tế
 • Thống kê xã hội
 • Phần mềm thống kê
 • Thống kê và môi trường
 • Xử lý tín hiệu thống kê
 • Phương pháp thống kê
 • Phân tích chuỗi thời gian

Kích thước poster trình bày:

Các tác giả trình bày qua poster được giới hạn theo kích thước: chiều cao 90 cm và chiều rộng 70 cm.

Hướng dẫn cho tác giả:

Chúng tôi hoan nghênh các bài nộp dưới dạng bản tóm tắt mở rộng, báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ.

 • Tất cả các báo cáo đã nộp sẽ được bình duyệt
 • Kỷ yếu Hội nghị sẽ được xuất bản theo ISSN và ISBN
 • Kỷ yếu Hội nghị sẽ được Google Scholarlập danh mục
 • Mỗi báo cáo sẽ được Crossrefchỉ định một số DOI duy nhất
 • Kỷ yếu sẽ được lưu trữ vĩnh viễn tại  Portico(một trong những kho lưu trữ kỹ thuật số do cộng đồng lớn nhất trên thế giới).

Thông tin chi tiết xem tại: https://icsta.net/

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://icsta.net/