Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Kinh tế lượng và Thống kê

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Kinh tế lượng và Thống kê (EcoSta 2020) sẽ diễn ra tại Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 20-22 tháng 7 năm 2020. Hội nghị được đồng tổ chức bởi Nhóm công tác về thống kê tính toán và phương pháp luận (CMStatistic[1]), mạng lưới Kinh tế lượng tài chính và tính toán (CFENetwork[2]), Viện Khoa học dữ liệu và Trường Kinh tế thuộc Đại học Yonsei.

Hội nghị tập trung vào những tiến bộ trong các lĩnh vực của kinh tế lượng và/hoặc thống kê. Tất cả các chủ đề trong phạm vi của tạp chí Kinh tế lượng và Thống kê sẽ được xem xét. Các chủ đề quan tâm nhưng không giới hạn, gồm:

Phần A. Kinh tế lượng: Ước tính mô hình kinh tế lượng và suy luận liên quan, lựa chọn mô hình, dữ liệu bảng, sai số đo lường, phân tích chuỗi thời gian, quản lý rủi ro định lượng, rủi ro hệ thống và cấu trúc thị trường, dự báo, rủi ro tín dụng, mô hình định giá, quản lý danh mục đầu tư và thị trường mới nổi.

Phần B. Thống kê: Các vấn đề về tập dữ liệu đa chiều, các hàm phân tích dữ liệu, thống kê mạnh mẽ, chọn mẫu lặp, mối liên hệ, lý thuyết giá trị cực trị, thống kê không gian, phương pháp Bayes, thống kê phi tham số, phân tích dữ liệu đa biến, mô hình tham số & bán tham số, phương pháp số trong thống kê, và ứng dụng thống kê trong các lĩnh vực khác như: Y học, dịch tễ học, sinh học, tâm lý học, khí hậu học và truyền thông. Các phát triển sáng tạo về thuật toán cũng được quan tâm, cũng như các chương trình máy tính và môi trường tính toán thực hiện chúng.

Lan Phương (dịch)

Nguồn: http://cmstatistics.org/EcoSta2020/


[1] Nhóm làm việc CMStatistic tập trung vào tất cả các khía cạnh tính toán và phương pháp luận của thống kê. Đặc biệt là nghiên cứu trong các lĩnh vực thống kê ứng dụng quan trọng, trong đó cả hai khía cạnh tính toán và/hoặc phương pháp luận đều có ảnh hưởng lớn. Mục đích: Thứ nhất, để củng cố nghiên cứu về thống kê tính toán và phương pháp luận được phân tán khắp châu Âu; thứ hai để cung cấp cho các nhà nghiên cứu một mạng lưới mà từ đó họ có thể có được nguồn thông tin tin cậy về những phát triển gần đây nhất trong thống kê tính toán và phương pháp cũng như các ứng dụng của nó; thứ ba để chỉnh sửa các ấn phẩm chất lượng có hiệu quả và tầm quan trọng cao trong giao diện rộng của máy tính, thống kê phương pháp luận và các ứng dụng của nó.

[2] Mạng lưới Kinh tế lượng tài chính và tính toán (CFEnetwork) tập trung vào lý thuyết và ứng dụng kinh tế, kinh tế lượng tài chính và tính toán để thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu liên ngành mạnh mẽ với các ứng dụng ngay lập tức. CFEnetwork đặt mục tiêu đầu tiên là hợp nhất nghiên cứu về kinh tế lượng tài chính và tính toán nằm rải rác khắp châu Âu; thứ hai để cung cấp cho các nhà nghiên cứu một mạng lưới mà từ đó họ có thể có được nguồn thông tin tin cậy về những phát triển gần đây nhất trong kinh tế lượng tài chính cũng như các ứng dụng của nó; thứ ba để chỉnh sửa các ấn phẩm chất lượng có hiệu quả và ý nghĩa cao.


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: