Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Thống kê: Lý thuyết và Ứng dụng (ICSTA’22)

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Thống kê: Lý thuyết và Ứng dụng dự kiến được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại Prague, Cộng hòa Séc. Hội nghị cũng sẽ được tổ chức trực tuyến nhằm mang lại cơ hội trình bày trực tuyến cho những người đến tham dự trực tiếp. Những người tham dự có thể kết nối với các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới qua kết nối trực tiếp hoặc trực tuyến.

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Thống kê: Lý thuyết và Ứng dụng (ICSTA’22) là hội nghị thường niên hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan đến Thống kê: Lý thuyết và Ứng dụng. Mục tiêu của hội nghị nhằm tập hợp các học giả từ khắp nơi trên thế giới để trình bày những tiến bộ trong các lĩnh vực liên quan và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng và thông tin. Hội nghị cũng cung cấp một môi trường lý tưởng để phát triển các quan hệ hợp tác mới và cơ hội gặp gỡ các chuyên gia về các nguyên tắc, ứng dụng, sản phẩm trong các lĩnh vực được đề cập.

Các chủ đề chủ đề cho ICSTA’22 bao gồm:

 • Thống kê ứng dụng
 • Dữ liệu lớn
 • Tin sinh học
 • Khai thác dữ liệu
 • Thống kê y tế
 • Thống kê xã hội
 • Phần mềm thống kê
 • Thống kê và môi trường
 • Xử lý tín hiệu thống kê
 • Phương pháp thống kê
 • Phân tích chuỗi thời gian

Kích thước poster trình bày:

Các tác giả trình bày qua poster được giới hạn theo kích thước: chiều cao 90 cm và chiều rộng 70 cm.

Hướng dẫn cho tác giả:

Chúng tôi hoan nghênh các bài nộp dưới dạng bản tóm tắt mở rộng, báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ.

 • Tất cả các báo cáo đã nộp sẽ được bình duyệt
 • Kỷ yếu Hội nghị sẽ được xuất bản theo ISSN và ISBN
 • Kỷ yếu Hội nghị sẽ được Google Scholar lập danh mục
 • Mỗi báo cáo sẽ được Crossrefchỉ định một số DOI duy nhất
 • Kỷ yếu sẽ được lưu trữ vĩnh viễn tại  Portico (một trong những kho lưu trữ kỹ thuật số do cộng đồng lớn nhất trên thế giới).

Thông tin chi tiết xem tại: https://icsta.net/

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: https://icsta.net/