Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về dữ liệu lớn cho thống kê nhà nước của nhóm làm việc quốc tế GWG

Nhóm làm việc quốc tế về dữ liệu lớn trong thống kê nhà nước (GWG) được thành lập bởi Ủy ban Thống kê của Liên hợp quốc năm 2014. GWG có nhiệm vụ đưa ra các định hướng, chiến lược và điều phối chương trình làm việc toàn cầu về việc sử dụng các nguồn dữ liệu và công nghệ mới trong bối cảnh dữ liệu lớn hiện nay.

Kết quả làm việc của GWG được báo cáo cụ thể thông qua các hội nghị quốc tế thường niên: Hội nghị lần 1 diễn ra vào tháng 10 năm 2014 tại Châu Á (Bắc Kinh) ;  Hội nghị lần 2 diễn ra vào tháng 10 năm 2015 tại Trung Đông (Abu Dhabi) ; Hội nghị lần 3 tiến hành trong tháng 9 năm 2016 tại Châu Âu (Dublin) ; và gần đây nhất, hội nghị quốc tế GWG lần thứ 4 được tổ chức vào tháng 11 năm 2017 tại Nam Mỹ (Bogota) .

Năm nay, Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về dữ liệu lớn cho thống kê nhà nước của GWG sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4  đến ngày 3 tháng 5 năm 2019 tại Kigali, Rwanda, châu Phi. Mục đích chính của Hội nghị nhằm chỉ ra tiềm năng của những nguồn dữ liệu và công nghệ mới đối với việc tạo ra các dữ liệu tối ưu hơn và đưa ra các chính sách tốt hơn tại châu Phi.

Chương trình làm việc của Hội nghị quốc tế lần thứ 5 dự kiến được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 bao gồm các hội thảo chuyên đề về khoa học dữ liệu: (1) Hội thảo thống kê nông nghiệp sử dụng dữ liệu vệ tinh (dành cho các quốc gia châu Phi); (2) Hội thảo thống kê di cư sử dụng dữ liệu của điện thoại di động (dành cho các quốc gia châu Phi);(3) Hội thảo tính toán chỉ số giá tiêu dùng sử dụng dữ liệu Máy quét mã vạch (Scanner data) và dữ liệu giá toàn cầu (dành cho các quốc gia châu Phi); (4) Hội thảo về các hoạt động của Khoa học dữ liệu nói chung (dành cho tất cả mọi người). Giai đoạn 2 bao gồm 2 ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị. Đây sẽ là thời gian dành cho các diễn giả quan trọng và các nhà lãnh đạo cấp cao trình bày các nội dung xoay quanh chủ đề dữ liệu lớn đối với thống kê nhà nước.

Chi tiết Hội nghị xin xem tại:

https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2019/default.asp

Tổng hợp: Minh Ánh

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2019/default.asp