Hội nghị quốc tế lần thứ 6 của IEEE về dữ liệu lớn

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Viện Kỹ nghệ Điện và Điện tử) là hiệp hội các chuyên gia công nghệ điện tử lớn nhất thế giới, hoạt động với mục đích nhằm thúc đẩy những sáng kiến và đột phá về mặt công nghệ. IEEE cùng các thành viên truyền cảm hứng cho cộng đồng trên toàn thế giới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động như: Xuất bản các ấn phẩm, tổ chức hội nghị, xây dựng các tiêu chuẩn công nghệ, tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động chuyên môn. IEEE là tiếng nói tin cậy của các chuyên gia công nghệ thông tin trên toàn cầu.

Năm 2017, Ủy ban Kỹ thuật dịch vụ máy tính thuộc Hiệp hội Công nghệ thông tin IEEE (TC-SVC) và tổ chức Dịch vụ Xã hội của IEEE đồng tài trợ 6 hội nghị, bao gồm: Hội nghị IEEE lần thứ 24 về Dịch vụ Web (ICWS 2017); Hội nghị quốc tế IEEE lần thứ 10 về điện toán đám mây (CLOUD 2017); Hội nghị quốc tế về Dịch vụ Điện toán lần thứ 14 (SCC 2017); Hội nghị IEEE lần thứ 6 về Dịch vụ Di động (AIMS 2017); Hội nghị quốc tế lần thứ 6 của IEEE về Dữ liệu Lớn (Big Data Congress 2017).

Hội nghị quốc tế về Dữ liệu Lớn lần thứ 6 của IEEE diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại Honolulu, Hawaii, Mỹ. Mục đích Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh đối với tất cả các loại dịch vụ “giá trị gia tăng”. Big Data chính là chìa khóa cho phép mở ra những hiểu biết kinh doanh và kinh tế về dịch vụ.

Chủ đề chính của Hội nghị quốc tế, gồm: Cấu trúc dữ liệu lớn; Mô hình dữ liệu lớn; Dữ liệu lớn – một loại dịch vụ; Dữ liệu lớn trong các ngành dọc (Chính phủ, Y tế, v.v.); Phân tích dữ liệu lớn; Bộ công cụ dữ liệu lớn; Dữ liệu lớn nền tảng mở; Phân tích kinh tế với dữ liệu lớn; Dữ liệu lớn cho việc chuyển đổi doanh nghiệp; Dữ liệu lớn trong quản lý hiệu quả kinh doanh; Dữ liệu lớn với các mô hình cải tiến và phân tích việc kinh doanh; Dữ liệu lớn trong mô hình và thực tiễn quản lý của doanh nghiệp và Chính phủ; Dữ liệu lớn và các giải pháp thông minh cho hành tinh.

Minh Ánh (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://www.ieeebigdata.org/2017/index.html