Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Máy học và Học sâu

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Máy học và Học sâu năm 2019 được tổ chức từ ngày 24 đến 25 tháng 10 năm 2019 tai Helsinki, Phần Lan. Chủ đề chính của Hội nghị là “Tạo ra thế giới mới bằng công nghệ”. Hội nghị này được tổ chức một lần nữa khẳng định sự thành công của Hội nghị Khai thác dữ liệu (Data Mining 2019).

Khái niệm “Máy học” dùng để chỉ phương pháp huấn luyện cho máy tính cách thực hiện các nhiệm vụ phức tạp mà con người không thể mô tả hoặc khó lòng xử lý và đưa ra các dự đoán. Mặt khác, “Học sâu” là tập con của Máy học tập trung ở phạm vi hẹp hơn như cấp độ nơ-ron để giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Hội nghị bao gồm các phiên họp với 20 bài thuyết trình với mục đích cung cấp cái nhìn toàn diện như khám phá các ứng dụng và các vấn đề của Máy học và học sâu, với một số nội dung chính:

– Trí tuệ nhân tạo, máy học, học sâu;

– Trí tuệ nhân tạo và máy học trong y tế và sức khỏe;

– Mạng nơ-ron nhân tạo;

– Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng giọng nói;

– Phát hiện khuôn mặt và phát hiện cảm xúc;

– Thị giác máy tính và xử lý hình ảnh;

– Mạng lưới vạn vật kết nối;

– Dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu và khai thác dữ liệu;

– Phân tích dữ liệu lớn;

– Phân tích và dự báo;

– Điện toán đám mây.

Vũ Hải Bằng (lược dịch)

Nguồn: https://machinelearning.conferenceseries.com/