Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Phân tích dữ liệu lớn và khai thác dữ liệu

Hội nghị quốc tế về Phân tích dữ liệu lớn và khai thác dữ liệu (Data Mining 2019) được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Chủ đề chính của Hội nghị là: “Công nghệ tương lai cho khám phá tri thức trong dữ liệu”. Hội nghị này nhằm mở rộng phạm vi nghiên cứu trong lĩnh vực dữ liệu lớn và khai thác dữ liệu, theo đó, trong mỗi buổi họp các nhà nghiên cứu trẻ sẽ trình bày các bài nghiên cứu của mình và thảo luận với các chuyên gia. Sự hiện diện của các bạn tại Hội nghị, một lần nữa khẳng định sự thành công của Data Mining 2019.

Khai thác dữ liệu, khai thác thông tin dự đoán ẩn từ cơ sở dữ liệu lớn, là một công nghệ mới mạnh mẽ có tiềm năng lớn để giúp các công ty tập trung vào thông tin quan trọng nhất trong kho dữ liệu. Data Mining 2019 bao gồm các phiên họp với 27 bài thuyết trình và 160 phiên thảo luận được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại của Phân tích dữ liệu lớn và Khai thác dữ liệu. Các công cụ khai thác dữ liệu dự đoán xu hướng và hành vi trong tương lai, cho phép các doanh nghiệp chủ động đưa ra quyết định dựa trên tri thức.

Đối tượng tham dự của Hội nghị:

  • Kỹ sư về cơ sở dữ liệu
  • Các nhà khoa học/nhà nghiên cứu
  • Giáo sư
  • Chủ tịch/Phó chủ tịch
  • Nhà khoa học dữ liệu
  • Sinh viên
  • Chuyên gia và các đại biểu khác

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://dataanalytics.report/view-events.aspx?EventID=3269