Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Dữ liệu lớn và Khai thác dữ liệu

Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 về Dữ liệu lớn và Khai thác dữ liệu (Data Analytics 2018), được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại Chicago, Hoa Kỳ để chia sẻ về: “Dữ liệu lớn: Công nghệ hiện đại và các thách thức” và công nghệ. Hội nghị này nhằm mở rộng phạm vi nghiên cứu trong các lĩnh vực Dữ liệu lớn và Khai thác dữ liệu, theo đó trong mỗi buổi họp các nhà nghiên cứu trẻ sẽ trình bày các bài nghiên cứu của mình và thảo luận với các chuyên gia. Sự hiện diện của các bạn tại Hội nghị, một lần nữa khẳng định sự thành công của Data Analytics 2018.

Data Analytics 2018, nhằm khai thác các thông tin dự đoán ẩn từ các cơ sở dữ liệu lớn, đây là một công nghệ mới và có tiềm năng giúp các công ty tập trung vào những thông tin quan trọng nhất trong kho dữ liệu. Data Analytics 2018 bao gồm các phiên họp với 25 bài thuyết trình và 133 phiên thảo luận nhóm được thiết kế, để đưa ra các ý kiến trong các phiên họp chung của Hội nghị, nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại của Dữ liệu lớn và Khai thác dữ liệu. Công cụ khai thác dữ liệu dự đoán xu hướng và hành vi trong tương lai, cho phép các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định một cách chủ động. Các công cụ khai thác dữ liệu giúp đưa ra lời giải cho các bài toán kinh doanh đơn giản và hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.

Đối tượng tham dự hội nghị:

• Các Kỹ sư cơ sở dữ liệu

• Các nhà khoa học / nhà nghiên cứu

• Giáo sư

• Chủ tịch / Phó Chủ tịch các công ty

• Giám đốc các công ty

• Các nhà khoa học dữ liệu

• Các sinh viên

• Các chuyên gia và đại biểu.

Vũ Hải Bằng (lược dịch)

Nguồn: https://bigdata-datamining.conferenceseries.com/