Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 về Thống kê sinh học và Tin sinh học

Hội nghị trân trọng kính mời tất cả mọi người trên toàn cầu tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 về Thống kê sinh học và Tin sinh học (Biostatistics 2018), được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại Chicago, Hoa Kỳ để chia sẻ về: “Khám phá những tiến bộ của Thống kê sinh học và Tin sinh học” và công nghệ. Chủ đề chính của Hội nghị là “Khám phá các tiến bộ của Thống kê sinh học và Tin sinh học”. Hội nghị này nhằm mở rộng phạm vi nghiên cứu trong các lĩnh vực của Thống kê sinh học và Tin sinh học, theo đó trong mỗi buổi họp các nhà nghiên cứu trẻ sẽ trình bày các bài nghiên cứu của mình và thảo luận với các chuyên gia. Sự hiện diện của các bạn tại Hội nghị, một lần nữa khẳng định sự thành công của Biostatistics 2018.

Biostatistics 2018 nhằm khai thác các thông tin dự đoán ẩn từ các cơ sở dữ liệu lớn, đây là một công nghệ mới và có tiềm năng giúp các công ty tập trung vào những thông tin quan trọng nhất trong kho dữ liệu. Biostatistics 2018 bao gồm các phiên họp với 15 bài thuyết trình và 96 phiên thảo luận nhóm được thiết kế, để đưa ra các ý kiến trong các phiên họp chung của Hội nghị, nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại của Thống kê sinh học và Tin sinh học.

Đối tượng tham dự Hội nghị:

• Các Kỹ sư cơ sở dữ liệu

• Các nhà khoa học / nhà nghiên cứu

• Giáo sư

• Chủ tịch / Phó Chủ tịch

• Chủ tịch hội đồng quản trị

• Các nhà khoa học dữ liệu

• Các sinh viên

• Các chuyên gia và đại biểu.

DTTP (lược dịch)

Nguồn: https://biostatistics-bioinformatics.conferenceseries.com/