Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về dữ liệu khoa học, công nghệ và ứng dụng dữ liệu

Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về dữ liệu khoa học, công nghệ và ứng dụng dữ liệu sẽ được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc, vào ngày 26 – 28 tháng 7 năm 2019.

Mục đích của Hội nghị nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu, kỹ sư và học viên quan tâm đến cơ sở dữ liệu, dữ liệu lớn, khai thác dữ liệu, quản lý dữ liệu, bảo mật dữ liệu và các khía cạnh khác của hệ thống thông tin và công nghệ liên quan đến các ứng dụng tiên tiến của dữ liệu.

Chủ đề hội nghị gồm 5 lĩnh vực được quan tâm sau đây:

Lĩnh vực 1: Phân tích kinh doanh

– Kinh doanh thông minh

– Phân tích dữ liệu thống kê

– Phân tích văn bản

– Phân tích trang web

– Phát hiện thay đổi

– Phân tích dữ liệu

– Quản lý kho dữ liệu

– Hệ thống hỗ trợ quyết định

– Mô hình hóa chiều

– Tích hợp thông tin

– Truy xuất thông tin

– Dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc

Lĩnh vực 2: Tính toán mềm trong khoa học dữ liệu

– Phản ứng tổng hợp dữ liệu

– Nhận dạng mẫu

– Mô hình dự đoán

– Hỗ trợ máy Vector

– Khoa học dữ liệu

– Khai thác dữ liệu

– Học sâu

– Tối ưu hóa và phát triển tính toán

– Lựa chọn tính năng

– Máy tính mờ

– Phương pháp lai

– Ứng dụng mạng thần kinh

Lĩnh vực 3: Quản lý dữ liệu và chất lượng

– Khái niệm kiến ​​trúc

– Quản lý dữ liệu di động

– Mô hình hóa và quản lý hệ thống dữ liệu lớn

– Dữ liệu mở

– Khái niệm tổ chức và thực tiễn tốt nhất

– Phân tích dữ liệu đô thị và thành phố thông minh

– Tính minh bạch trong dữ liệu nghiên cứu

– Quản lý dữ liệu thành phố

– Chất lượng dữ liệu và thông tin

– Quản lý dữ liệu cho phân tích

– Mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu

– Cấu trúc dữ liệu và thuật toán quản lý dữ liệu

– Ảo hóa dữ liệu

– Công nghiệp 4.0

– Quản lý dữ liệu cảm biến

Lĩnh vực 4: Dữ liệu lớn

– Ứng dụng dữ liệu lớn

– Mô hình tính toán mới cho dữ liệu lớn

– Chuẩn dữ liệu mới

– Phân tích dữ liệu xã hội

– Tìm kiếm và khai thác trên mạng xã hội

– Dữ liệu lớn như một dịch vụ

– Cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn

– Tìm kiếm và khai thác dữ liệu lớn

– Bảo mật dữ liệu lớn, quyền riêng tư và tin cậy

– Điện toán đám mây / lưới / luồng cho dữ liệu lớn

– Chất lượng dữ liệu và thông tin cho dữ liệu lớn

– Học sâu và dữ liệu lớn

– Trực quan thông tin

Lĩnh vực 5: Cơ sở dữ liệu và bảo mật dữ liệu

– Toàn vẹn dữ liệu

– Quản lý quy trình làm việc và cơ sở dữ liệu

– WWW và cơ sở dữ liệu

– Bảo mật và bảo mật dữ liệu

– Hiệu suất và kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu

– Cơ sở dữ liệu quy mô lớn

– Cơ sở dữ liệu di động

– Cơ sở dữ liệu NoQuery

– Hệ thống cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

– Cơ sở dữ liệu nguồn mở

– Xử lý truy vấn và tối ưu hóa

Chi tiết về Hội nghị vui lòng truy cập trang web: http://www.dataconference.org/

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vktld473ywhw?ctx=vg9hoiwjgczm&start_tab1=15