Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về Dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu cho thống kê chính thức

Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu cho thống kê chính thức dự kiến được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại Bilbao, Tây Ban Nha. Thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, bao gồm các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, khủng hoảng sức khỏe, mất an ninh lương thực, phục hồi kinh tế và sự dịch chuyển của con người, nhu cầu tích hợp kiến ​​thức chưa bao giờ quan trọng hơn. Trong bối cảnh dữ liệu với khối lượng dữ liệu ngày càng tăng nhanh, thông tin vẫn được chia thành các phạm vi và trường được xác định trước, hiếm khi xây dựng được kiến ​​thức tập thể. Cộng đồng thống kê, cộng đồng khoa học dữ liệu, cộng đồng không gian địa lý và cộng đồng mô hình hóa có nhiệm vụ cung cấp kiến ​​thức tích hợp này để làm sáng tỏ các “vấn đề xấu” đang diễn ra, có nhiều bên liên quan và với các giải pháp tiềm năng phụ thuộc vào lợi ích chủ quan, cạnh tranh.

Mục đích của hội nghị là giải quyết và chia sẻ kiến ​​thức về những vấn đề mới nổi này đòi hỏi phải sản xuất kịp thời và linh hoạt các thông tin khoa học, thống kê và không gian địa lý tích hợp. Điều này liên quan đến sự hợp tác với các đối tác chiến lược từ khu vực công và tư nhân, cũng như từ các viện hàn lâm và nghiên cứu, cần một sự thay đổi mô hình sẽ ủng hộ tổng hợp mở để đóng góp và tái sử dụng kiến ​​thức cũng như áp dụng nó vào việc ra quyết định. Hội nghị sẽ bao gồm phần khai mạc, các hội thảo cấp cao, các phiên họp kỹ thuật cũng như một số hội thảo. Chủ đề chung của hội nghị là “Cung cấp thông tin về các chính sách về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững bằng dữ liệu tích hợp”.

Thông tin chi tiết xem tại: https://unstats.un.org/bigdata/events/2024/conference/

Nguyễn Mai (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/bigdata/events/2024/conference/