Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu

Hội nghị quốc tế về Dữ liệu lớn & Khoa học dữ liệu năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 04 – 05 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Hội nghị được tổ chức bởi EuroSciCon – một công ty về Khoa học sự kiện độc lập có trụ sở tại Anh.

Hội nghị năm 2019 hứa hẹn sẽ là một sự kiện năng động với nhiều thông tin bổ ích nhằm tìm hiểu về các vấn đề về các yếu tố liên quan đến công việc, sự đổi mới và phương pháp tích hợp đối với khai thác và phân tích dữ liệu. Các diễn giả sẽ là tập hợp các chuyên gia đa ngành toàn cầu về Khai thác dữ liệu với chủ đề “Khám phá công nghệ tương lai để khai thác và phân tích dữ liệu”.

Hội nghị sẽ kéo dài trong hai ngày bao gồm các phiên họp chung, thuyết trình áp phích , hội thảo, hội nghị chuyên đề, phiên họp gặp gỡ các giáo sư, các bài thuyết trình và các phiên họp trao đổi tương tác không chính thức khác.

Các chủ đề của hội nghị sẽ bao gồm: Những tiến bộ mới nhất trong Phân tích dữ liệu lớn, công nghệ dữ liệu lớn, thuật toán dữ liệu lớn, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo…

Chi tiết về Hội nghị vui lòng truy cập trang web: https://big-data.euroscicon.com/

Phạm Hạnh (lược dịch)

Ngum : https://big-data.euroscicon.com/