Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Phân tích rủi ro (ICRA9)

Hội nghị quốc tế về Phân tích rủi ro lần thứ 9 (ICRA9) dự kiến được tổ chức tại Perugia (Ý) từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022. Hội nghị được tổ chức hai năm một lần do Ủy ban ISI về Phân tích Rủi ro (ISI-CRA) của Viện Thống kê quốc tế (ISI) hỗ trợ.

Do đại dịch COVID-19, ICRA9 sẽ là một hội nghị kết hợp, cung cấp khả năng tham gia cả trực tiếp và trực tuyến.

Mục tiêu của ICRA là cung cấp một diễn đàn để trình bày và thảo luận về các chủ đề nổi bật nhất trong các mô hình và phương pháp lý thuyết, tính toán trong Phân tích rủi ro. Cùng với các ứng dụng để đánh giá và quản lý rủi ro trong các lĩnh vực như: đời sống, khoa học sinh học, môi trường & sức khỏe cộng đồng, kinh tế và tài chính, độ tin cậy của hệ thống kỹ thuật, kỹ thuật sinh học &  y sinh.

Mục tiêu của hội nghị là tập hợp các nhà nghiên cứu và thực hành từ các trường đại học, các tổ chức và các ngành từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào cùng một lĩnh vực. Cuộc họp cũng khuyến khích và tạo cơ hội cho người tham gia trao đổi ý kiến ​​và thảo luận trực tiếp về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn mới, thiết lập quan hệ hợp tác mới và liên hệ với các đối tác toàn cầu, các nhà lãnh đạo trung tâm nghiên cứu để làm việc nhóm trong tương lai.

Hội nghị bao gồm các bài phát biểu quan trọng do các nhà khoa học nổi tiếng thế giới trình bày, các phiên họp được mời và các phiên thảo luận đóng góp.

Các bài viết được chọn sẽ được xuất bản trong một tập san đặc biệt do Springer biên tập và các phiên bản mở rộng của các bài báo tốt nhất sẽ được chọn để xuất bản trong các số đặc biệt của một số tạp chí như ISI và Scopus.

Một số chủ đề chủ đề của hội nghị bao gồm:

  • Thiết kế thử nghiệm và phân tích rủi ro
  • Các vấn đề về Dữ liệu lớn
  • Mô hình hóa trong phân tích rủi ro
  • Phân tích độ tin cậy và rủi ro
  • Phân tích rủi ro trong kinh tế và tài chính
  • Phân tích rủi ro trong quy trình kỹ thuật
  • Đánh giá và quản lý rủi ro
  • Rủi ro khi ra quyết định

Thông tin chi tiết xem tại: https://icra9.unipg.it/

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: https://icra9.unipg.it/