Hội nghị quốc tế Thống kê lần thứ 5 về Lý thuyết và Ứng dụng (ICSTA’23)

Hội nghị quốc tế về thống kê lần thứ 5 về Lý thuyết và Ứng dụng (ICSTA 2023) sẽ được tổ chức trực tiếp từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2023 tại London, Vương Quốc Anh. Những người tham dự sẽ có thể gặp gỡ và giao lưu với các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới qua gặp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến.

ICSTA 2023 hướng tới mục tiêu trở thành hội nghị thường niên hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan đến Thống kê về Lý thuyết và Ứng dụng.

Mục tiêu của hội nghị nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới để trình bày những tiến bộ trong các lĩnh vực liên quan và cung cấp một môi trường thuận lợi để trao đổi ý tưởng và thông tin về thống kê. Hội nghị cũng sẽ tạo ra một môi trường lý tưởng để phát triển các mối quan hệ hợp tác mới và gặp gỡ các chuyên gia về các nguyên tắc cơ bản, ứng dụng và sản phẩm trong các lĩnh vực được đề cập.

Các chủ đề ICSTA 2023 bao gồm:
 • Thống kê ứng dụng
 • Dữ liệu lớn
 • Tin sinh học
 • Khai thác dữ liệu
 • Thống kê y tế
 • Thống kê xã hội
 • Phần mềm thống kê
 • Thống kê và môi trường
 • Xử lý tín hiệu thống kê
 • Phương pháp thống kê
 • Phân tích chuỗi thời gian

Kỷ yếu Hội nghị sẽ được xuất bản với ISSN và ISBN, được lập chỉ mục trong Google Scholar, Semantic Scholar và được lưu vĩnh viễn tại Portico.

Thông tin chi tiết xem tại: https://icsta.net/

Ngọc Mai (dịch)

Nguồn: https://icsta.net/