Hội nghị quốc tế Thống kê trong thời đại máy tính

Hội nghị quốc tế Thống kê trong thời đại máy tính được Khoa Thống kê, Đại học Savitribai Phule Pune và Hiệp hội thống kê Ấn Độ tổ chức từ ngày 03 – 05 tháng 01 năm 2019 tại Ấn Độ.

Tính khả dụng của dữ liệu, tốc độ dữ liệu, kích thước dữ liệu và độ phức tạp dữ liệu đã tăng lên trong thập kỷ qua. Người ta dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn nữa trong những thập kỷ tới. Như vậy, các phương pháp có ý nghĩa để tìm câu trả lời / giải pháp dựa trên dữ liệu cho các câu hỏi / vấn đề đòi hỏi thực hiện theo cách thức mới để xác định các mẫu và cấu trúc bên trong dữ liệu bằng các phương pháp thống kê và tính toán phức tạp. Chuyên gia thống kê máy tính là người giúp trả lời câu hỏi và đưa ra suy luận dựa trên dữ liệu đó, nơi các câu hỏi có thể phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau như khoa học, nhân văn, kinh tế, kinh doanh, quản trị và hoạch định chính sách, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, v.v. có thể cung cấp những cải tiến gia tăng, thúc đẩy các biến đổi cơ bản của doanh nghiệp / chính phủ, cũng như giúp đỡ trong quá trình phát triển hướng đến một nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự thấu hiểu.

Ấn Độ đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cùng với các nước khác trên thế giới. Sự phát triển trong công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan cho phép chính phủ và các cá nhân thu thập một lượng lớn thông tin từ các lĩnh vực khác nhau, với chi phí tối thiểu hoặc hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, sự sẵn có của dữ liệu như vậy và các cơ sở tính toán cần thiết, đã thúc đẩy sự phát triển các mô hình thống kê chuyên sâu tính toán.

Mục đích của Hội nghị là nơi gặp gỡ và là điểm hẹn của các nhà thống kê trong thời đại máy tính, để khám phá những đóng góp đáng kể và hành trình của họ thông qua các khám phá mới về thống kê trong thế kỷ 21. Các tương tác trong Hội nghị này được mong đợi sẽ làm nổi bật sự sáng tạo của các đại biểu và khuyến khích họ đóng góp các kết quả nghiên cứu đáng chú ý và hiệu quả.

Chủ đề chính của Hội nghị là: Thống kê trong thời đại máy tính; dữ liệu lớn và đa chiều; nghiên cứu thống kê và khai thác dữ liệu; thống kê sinh học/thống kê tin sinh học; suy luận Bayesian; thống kê công nghiệp; thống kê và ứng dụng không gian; thống kê tài chính; thống kê vũ trụ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://www.iccas19pune.org/