Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 29 về thống kê và mô hình hóa trong khoa học xã hội và nhân văn

Từ ngày 28 – 30 tháng ba năm 2017, bộ môn thống kê, khoa Kinh tế và Khoa học chính trị, Đại học Cairo, Ai Cập tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 29 về thống kê và mô hình hóa trong khoa học xã hội và nhân văn.

Hội nghị nhằm mục đích tạo cơ hội cho các nhà khoa học hàng đầu, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia thống kê trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và thảo luận trong các  lĩnh vực khác nhau của khoa học thống kê và ứng dụng.  Với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng và tính hữu dụng của thống kê trong việc giải quyết các vấn đề xã hội như đánh giá rủi ro trong môi trường.

Hội nghị tập trung vào việc trao đổi về chủ đề lý thuyết thống kê và thống kê ứng dụng, bao gồm: (1) Khoa học tính toán bảo hiểm; (2) Thống kê sinh học; (3) Mô hình máy tính trong khoa học xã hội; (4) Khai thác dữ liệu; (5) Kinh tế lượng; (6) Chọn mẫu; (7) Kiểm soát chất lượng thống kê; (8) Lý thuyết độ tin cậy; (9) Phân tích đa biến; (10) Ước lượng khu vực nhỏ; (11) Thống kê môi trường; (12) Thống kê giáo dục…

Chủ trì Hội nghị ông Mohamed Ismail, Trưởng bộ môn Thống kê, Khoa Kinh tế và Khoa học Chính trị, Đại học Cairo.

Báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ cần định dạng theo yêu cầu của Ban tổ chức, trước khi gửi tới email: icsm@feps.edu.eg.

Lệ phí đăng ký: 400 L.E đối với người Ai Cập, 400$ đối với người ngoại quốc. Lệ phí bao gồm vé vào tất cả các phiên họp, cuộc đàm phán, các buổi khoa học, tiếp tân, giờ nghỉ giải lao, ăn trưa và tiệc tối (theo chương trình sẵn có). Ngoài ra, đại biểu sẽ được nhận tất cả bản mềm các báo cáo của Hội nghị.

Để biết thêm thông tin xin liên lạc về:

Số điện thoại (+20) 237.742.990

Số Fax (+20) 235.711.020

E-mail: icsm@feps.edu.eg

Đỗ Ngát (dịch)

Nguồn: http://www.feps.edu.eg/en/departments/statistics/conference/index.html