Hội nghị Quốc tế về Big Data trong thống kê nhà nước

Việc sử dụng điện thoại di động và các phương tiện truyền thông xã hội hàng ngày, cũng như kiểm tra định kỳ các thiết bị, chẳng hạn như xe hơi hay đồ gia dụng, tạo ra dòng các dữ liệu điện tử liên tục. Những nguồn dữ liệu (thường gọi là Big Data) có khả năng được sử dụng trong việc biên soạn thống kê nhà nước cho mục đích ra quyết định dựa trên bằng chứng. Do đó, Ủy ban thống kê của Liên hợp quốc thành lập một Tổ Công tác Toàn cầu (Global Working Group – GWG) vào năm 2014, được ủy nhiệm để cung cấp tầm nhìn chiến lược, định hướng và phối hợp về việc sử dụng Big Data cho thống kê nhà nước. GWG thúc đẩy việc sử dụng thực tế của Big Data, xây dựng năng lực và chia sẻ kinh nghiệm, trong khi tìm kiếm giải pháp cho những thách thức liên quan.

GWG tổ chức hội nghị toàn cầu lần đầu tiên về Big Data ở Bắc Kinh vào tháng 10/2014 và trình bày một loạt các ví dụ về Big Data cho thống kê nhà nước, chẳng hạn như dữ liệu điện thoại di động cho các thống kê dân số hàng ngày, dữ liệu hình ảnh vệ tinh cho các thống kê nông nghiệp và dữ liệu truyền thông xã hội cho chỉ số niềm tin tiêu dùng. Hội nghị toàn cầu lần thứ hai diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 10/2015 là nơi mà GWG cố gắng để có hệ thống tiến bộ hơn cho việc sử dụng Big Data trong quá trình sản xuất số liệu thống kê nhà nước.

Nhằm phù hợp với các ưu tiên của công việc và với các nhu cầu cấp thiết để hỗ trợ các chỉ tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goal – SDG), Hội nghị toàn cầu thứ ba về Big Data cho thống kê nhà nước muốn thực hiện các bước tiếp theo trong việc sử dụng Big Data trong sản xuất số liệu thống kê nhà nước, cụ thể là: ( 1) hướng dẫn truy cập vào dữ liệu độc quyền và hướng tới quan hệ đối tác thành công với các chủ sở hữu dữ liệu; (2) cung cấp các khóa đào tạo về các chủ đề như phương pháp, các công cụ CNTT và liên quan đến quản lý dự án tới Big Data; và (3) các dự án hỗ trợ, trong đó thể hiện việc sử dụng Big Data cho các thống kê nhà nước, và đặc biệt là trong việc soạn thảo các chỉ tiêu SDG.

Thông tin chi tiết xem tại website:

http://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2016/default.asp

Vương Thanh (lược dịch)