Hội nghị quốc tế về dữ liệu mở 2018

Hội nghị quốc tế về  dữ liệu mở năm 2018 (IODC 2018) sẽ được tổ chức tại Buenos Aires, Argentina, vào ngày 27-28/9/2018.

Với chủ đề “Tương lai là mở”, IODC 2018 một lần nữa sẽ giúp định hình thế giới trong tương lai cho cộng đồng dữ liệu mở toàn cầu. Ban tổ chức IODC 2018 đang tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ của cộng đồng dữ liệu mở toàn cầu để tạo ra một chương trình tập trung vào các phiên tương tác, hội thảo, thảo luận hướng dẫn và các sự kiện.

Hội nghị sẽ cố gắng khám phá những vấn đề then chốt, thách thức và các vấn đề phải đối mặt với cộng đồng dữ liệu mở, và tìm cách xác định các giải pháp sáng tạo, cơ hội hợp tác và liên hợp tác mà có thể chuyển đổi thành tiến bộ thực sự.

Năm nay đánh dấu 10 năm kể từ khi ý tưởng về dữ liệu mở đầu tiên bắt đầu đạt được thu hút toàn cầu, nhưng một thập kỷ qua, thuật ngữ “dữ liệu mở” thực sự chưa được quan tâm nhiều. Từ phương tiện truyền thông xã hội đến trí tuệ nhân tạo và một loạt các vấn đề riêng tư, chúng ta đang sống trong một thế giới mà dữ liệu ngày càng thúc đẩy nền kinh tế phát triển và đồng thời tạo ra những ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực của xã hội.

Tìm hiểu thêm thông tin về IODC 2018 bằng cách truy cập trang: https://www.opendatacon.org/#/

Gửi email đến ban tổ chức: email

Đỗ Ngát (Lược dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/international-open-data-conference-2018_en