Hội nghị quốc tế về khoa học dữ liệu ICDS 2023 Quan điểm đa chiều: Từ học tập thống kê đến ứng dụng khoa học dữ liệu

Hội nghị quốc tế về Khoa học dữ liệu ICDS2023 dự kiến được tổ chức tại Santiago, Chile từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023. Chủ đề của hội nghị: “Quan điểm đa chiều: từ học tập thống kê đến ứng dụng khoa học dữ liệu. Hội nghị được tổ chức bởi Trường kỹ thuật công nghiệp – Đại học Diego Portales, Chile và tài trợ bởi Hiệp hội điện toán thống kê quốc tế. Mục tiêu của hội nghị nhằm:

  • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về những tiến bộ mới nhất của các nghiên cứu trong học tập thống kê và khoa học dữ liệu
  • Góp phần hình thành số lượng các nhà nghiên cứu và học viên trong học tập thống kê và khoa học dữ liệu
  • Thu hút sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ tham gia các hoạt động tiếp cận khoa học và làm phong phú thêm cuộc đối thoại liên ngành giữa lý thuyết và ứng dụng ở cấp quốc gia và quốc tế.

Hạn cuối đăng ký tham dự Hội nghị là ngày 23/6/2023. Thông tin chi tiết về Hội nghị xem thêm tại https://icds2023.cl/

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://icds2023.cl/