Hội nghị quốc tế về Lý thuyết thống kê (ICST 2022)

Hội nghị lý thuyết thống kê (ISCT 2022) dự kiến được tổ chức vào ngày 07 đến ngày 08 tháng 04 năm 2022 tại Rome, Ý. Hội nghị quốc tế về lý thuyết thống kê quy tụ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các học giả hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về tất cả các khía cạnh của Lý thuyết thống kê. Hội nghị cũng cung cấp một nền tảng liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, thực hành và giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất cũng như những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong lĩnh vực Lý thuyết thống kê.

Hội nghị khuyến khích các tác giả gửi các bản tóm tắt, bài báo và áp phích điện tử đề cập đến các chủ đề của hội nghị, bao gồm các số liệu, bảng biểu và tài liệu tham khảo của các tài liệu nghiên cứu mới. Ngoài ra, các đóng góp nghiên cứu chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố của công việc mang tính khái niệm, xây dựng, thực nghiệm hoặc lý thuyết trong tất cả các lĩnh vực của Lý thuyết thống kê được mời trình bày tại hội nghị.

Một số chủ đề của hội nghị bao gồm :

  • Lý thuyết và phương pháp thống kê
  • Suy luận thống kê ứng dụng
  • Mô hình hóa
  • Thu thập dữ liệu
  • Tóm tắt và giải thích dữ liệu

Chi tiết xem tại: https://waset.org/statistical-theory-conference-in-april-2022-in-rome   

                                                                                                      Hoàng Vinh (lược dịch)

Nguồn: https://waset.org/statistical-theory-conference-in-april-2022-in-rome