Hội nghị quốc tế về nghiên cứu dữ liệu hành chính

Hội nghị quốc tế về nghiên cứu dữ liệu hành chính là một sự kiện thường niên đang phát triển nhằm vào các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu hành chính để hiểu rõ hơn về dân số và xã hội. Hội nghị năm 2018 được tổ chức từ ngày 21-22/6/2018 bởi Đại học Queen, Belfast, Ireland.

Hội nghị năm nay sẽ tập trung vào bốn chủ đề nội dung phản ánh những thách thức cốt lõi của xã hội:

Trẻ em và Giáo dục: Chủ đề này bao gồm nghiên cứu khảo sát các vấn đề xã hội và kinh tế xác định giáo dục, kỹ năng, hạnh phúc và các kết quả khác cho trẻ em khi chúng trưởng thành và hơn thế nữa.

Thế giới công việc: Chủ đề thế giới công việc tập trung vào trải nghiệm thị trường lao động trong và ngoài công việc.

Lão hóa: Kiểm tra các vấn đề xã hội và kinh tế cho các cá nhân, xã hội và nền kinh tế, khi con người chuyển sang giai đoạn nghỉ hưu và sau nghỉ hưu.

Y tế và phúc lợi: Chủ đề này tập trung vào sức khỏe và hạnh phúc trong suốt cuộc đời như là kế quả của dự đoán về quỹ đạo và tình hình kinh tế xã hội khác. Nghiên cứu xem xét sức khỏe tâm thần hoặc thể chất và mối quan hệ giữa chúng.

Và hai luồng về phương pháp luận:

Thách thức phương pháp và đổi mới: Trong chủ đề này, chúng tôi quan tâm đến nghiên cứu sử dụng hoặc phát triển phương pháp tiên tiến bao gồm phương pháp tiếp cận thiết kế thử nghiệm, hồi quy gián đoạn, nghiên cứu cụm và các biến công cụ.

Tham gia và đồng thiết kế: Chủ đề này bao gồm nghiên cứu với các phương pháp sử dụng các mô hình hợp tác sản xuất: các nhóm nghiên cứu đa bên liên quan với học viện hoặc chính phủ, thành viên của đại chúng và đại diện lĩnh vực tự nguyện, cộng đồng và doanh nghiệp xã hội (VCSE).

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://adr2018.wordpress.com/