Hội nghị quốc tế về Nghiên cứu thống kê

Trong ba ngày 3 ngày (từ 7-9/3/2018), tại Washington Convention Center (Washington DC, Mỹ), Ủy ban liên bang về Phương pháp thống kê (FCSM)(*) sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về Nghiên cứu thống kê (Research Conference)

Hội nghị sẽ tập hợp các chuyên gia trong cộng đồng thống kê từ chính phủ, khu vực tư nhân và giới học thuật để thảo luận và trao đổi các nghiên cứu hiện tại và các chủ đề phương pháp có liên quan đến các chương trình thống kê. Ban Tổ chức Hội nghị đang kêu gọi các nhà khoa học, chuyên gia đăng ký viết báo cáo và trình bày tại Hội nghị nói trên liên hệ theo địa chỉ email: fcsm.conf@gmail.com.

(*) Ủy ban liên bang về Phương pháp Thống kê (FCSM) là một ủy ban liên ngành nhằm nâng cao chất lượng thống kê liên bang. FCSM được Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) tạo ra để thông báo và tư vấn cho OMB và Hội đồng liên ngành về Chính sách Thống kê (ICSP) về các vấn đề phương pháp luận và thống kê ảnh hưởng đến chất lượng của dữ liệu liên bang.

Nguồn: https://fcsm.sites.usa.gov/

Đoàn Dũng