Hội nghị quốc tế về Robotics và trí tuệ nhân tạo (robotics & ai 2020)

Hội nghị quốc tế về Robotics và Trí tuệ nhân tạo (Robotics & AI 2020) dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 2 năm 2020 tại Paris, Pháp. Chủ đề chính của Hội nghị năm nay là: “Đổi mới sáng tạo – Cơ hội trong Robotics và Trí tuệ nhân tạo”.

Hội nghị Robotics & AI 2020 sẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo với robot nhằm cho phép robot phản ứng và trả lời với môi trường xung quanh trong thời gian thực mà không cần đến hướng dẫn ngoài lập trình máy tính. Hội nghị sẽ mang lại cơ hội và khả năng phát triển lớn về robot và trí tuệ nhân tạo. Hội nghị cung cấp một nền tảng nổi bật thông qua việc tập hợp các giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên và các đại biểu nổi tiếng nhằm trao đổi ý tưởng mới. Hội nghị được tổ chức để tập hợp các học viên, quản trị viên, nhà hoạch định chính sách, chính trị gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu Robotics và Kỹ thuật. Hội nghị gồm nhiều chủ đề và cho phép người tham gia thảo luận về các công nghệ mới được phát triển trong lĩnh vực Robotics và Trí tuệ nhân tạo.

Nội dung chính của Hội nghị, gồm: Robot tự động; thủ công; và robot trí tuệ nhân tạo.

Nguyễn Văn Thụy (dịch)

Nguồn: https://robotics.pulsusconference.com/