Hội Nghị Quốc Tế về Thống kê Khí hậu và Phương pháp Thống kê (ICSCSM 2022)

Hội nghị Quốc Tế về Thống kê Khí hậu và Phương pháp Thống kê (ICSCSM 2022) dự kiến được tổ chức vào ngày 02 – 03 tháng 06 năm 2022 tại Rome, Ý. Hội nghị Quốc tế là một tổ chức liên hiệp nhằm tập hợp một số lượng đáng kể các sự kiện học thuật đa dạng để trình bày trong hội nghị với chất lượng cao, cung cấp giá trị đặc biệt cho sinh viên, học giả và các nhà nghiên cứu trong ngành.

ICSCSM 2022 nhằm tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả nghiên cứu hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ về tất cả các khía cạnh của Thống kê Khí hậu và Phương pháp Thống kê. Hội nghị cung cấp một nền tảng liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, thực hành và giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất cũng như những thử thách thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong các lĩnh vực của Thống kê Khí hậu và Phương pháp Thống kê.

Hội nghị khuyến khích các nhà khoa học hàn lâm, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu trong lĩnh vực quan tâm từ khắp nơi trên thế giới để gửi các bản tóm tắt nghiên cứu, bài báo và áp phích điện tử, bao gồm các số liệu, bảng biểu và tài liệu tham khảo của các tài liệu nghiên cứu mới. Ngoài ra, các đóng góp nghiên cứu chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố của công việc mang tính khái niệm, xây dựng, thực nghiệm hoặc lý thuyết trong tất cả lĩnh vực Thống kê Khí hậu và Phương pháp Thống kê được mời trình bày tại hội nghị.

Một số chủ đề của hội nghị bao gồm :

 • Thống kê Khí hậu
 • Các mô hình khí hậu toàn cầu
 • Mô phỏng mô hình khí hậu
 • Các quá trình và mô hình khí hậu
 • Các phương pháp thống kê truyền thống và đổi mới
 • Đánh giá xu hướng,biến đổi khí hậu
 • Ứng dụng các phương pháp thống kê trong nghiên cứu khí hậu
 • Hoàn lưu khi quyển, khí hậu và biến đổi khí hậu
 • Phương pháp thống kê để xác nhận mô hình thời tiết và khí hậu và đánh giá
 • Phương pháp thống kê
 • Phát triển các phương pháp và lý thuyết thống kê mới liên quan đến ứng dụng khí hậu

Chi tiết xem tại : https://waset.org/statistical-climatology-and-statistical-methods-conference-in-june-2022-in-rome

Hoàng Vinh (Lược dịch)

Nguồn: https://waset.org/statistical-climatology-and-statistical-methods-conference-in-june-2022-in-rome