Hội nghị quốc tế về thống kê khí hậu và phương pháp thống kê (ICSCSM 2023)

Hội nghị quốc tế về thống kê khí hậu và phương pháp thống kê (ICSCSM) dự kiến được tổ chức vào ngày 05 đến ngày 06 tháng 05 năm 2023 tại Rome, Ý. Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế là một tổ chức liên kết chuyên tập hợp một số lượng đáng kể các sự kiện học thuật đa dạng để trình bày trong chương trình hội nghị. Thời gian diễn ra các sự kiện trong hội nghị tùy thuộc vào số lượng và thời lượng của các bài thuyết trình. Với chất lượng cao, nó cung cấp một giá trị đặc biệt cho sinh viên, học giả và các nhà nghiên cứu trong ngành.

Hội thảo quốc tế về thống kê khí hậu và phương pháp thống kê nhằm tập hợp các nhà khoa học hàn lâm, nhà nghiên cứu và học giả nghiên cứu hàng đầu để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ về tất cả các khía cạnh của thống kê khí hậu và phương pháp thống kê. Hội nghị cũng cung cấp một nền tảng liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất cũng như những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong các lĩnh vực thống kê khí hậu và phương pháp thống kê.

Hội nghị khuyến khích các tác giả, học giả, các nhà nghiên cứu đóng góp ý kiến thông qua việc gửi các bản tóm tắt nghiên cứu, áp phích điện tử và các bài báo. Những đóng góp nghiên cứu có chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố của chủ đề mang tính khái niệm, thực nghiệm, xây dựng hoặc lý thuyết trong tất cả các lĩnh vực thống kê khí hậu và phương pháp thống kê được mời trình bày tại hội nghị.

Tất cả các tài liệu hội nghị đã gửi sẽ được phản biện kín bởi ba nhà phê bình có thẩm quyền. Kỷ yếu hội thảo được lập chỉ mục trong  Open ScienceIndexGoogleScholarSemanticScholar,  ZenedoOpenAIREBASEWorldCATSherpa/RoMEO.

Hội nghị quốc tế về thống kê khí hậu và phương pháp thống kê đã hợp tác với số tạp chí đặc biệt về  thống kê khí hậu và phương pháp thống kê. Một số bài báo toàn văn có tác động cao được lựa chọn cũng sẽ được xem xét cho các số tạp chí đặc biệt. Tất cả các bài báo đã gửi sẽ có cơ hội được xem xét cho số tạp chí đặc biệt này. Việc lựa chọn bài báo sẽ được thực hiện trong quá trình phản biện kín cũng như ở giai đoạn trình bày tại hội nghị. Các bài báo đã gửi không được xem xét bởi bất kỳ tạp chí hoặc ấn phẩm nào khác. Quyết định cuối cùng cho việc lựa chọn bài báo sẽ được đưa ra dựa trên các báo cáo đánh giá phản biện của các Biên tập viên khách mời và Tổng biên tập. Các bài báo toàn văn chọn lọc sẽ được xuất bản trực tuyến miễn phí.

Với sự tham gia của các tác giả, học giả và các nhà nghiên cứu hàng đầu đóng góp ý kiến về một số chủ đề của hội nghị bao gồm:

 • Phương pháp thống kê
 • Phương pháp thống kê truyền thống và sáng tạo
 • Phát hiện và định lượng tốc độ biến đổi khí hậu
 • Các quá trình và mô hình khí hậu
 • Đồ họa thống kê
 • Phân bố xác suất
 • Thống kê khí hậu học
 • Ứng dụng các phương pháp thống kê trong nghiên cứu khí hậu
 • Các phương pháp thống kê để xác nhận và đánh giá mô hình thời tiết và khí hậu
 • Mô phỏng mô hình khí hậu, thu nhỏ thống kê mô phỏng mô hình khí hậu
 • Phân tích ngẫu nhiên chu trình thủy văn…

Chi tiết xem tại: https://waset.org/statistical-climatology-and-statistical-methods-conference-in-june-2023-in-rome

Hoàng Vinh (lược dịch)

Nguồn: https://waset.org/statistical-climatology-and-statistical-methods-conference-in-june-2023-in-rome