Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023; Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Theo Quyết định số 232/QĐ-TCTK ngày 16/02/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 và Điều tra doanh nghiệp năm 2023 là 02 trong số 24 cuộc điều tra thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2023. Đây là hai cuộc điều tra được thực hiện trong tháng 4/2023 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 02 ngày 09 và 10/3/2023 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023; Điều tra doanh nghiệp năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng và công chức của các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và được kết nối trực tuyến với điểm cầu của các Cục Thống kê tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị sự nghiệp ngoài trụ sở cơ quan Tổng cục.

Hội nghị tập huấn giúp các lãnh đạo, chuyên viên và giám sát viên (GSV) của Cục Thống kê cấp tỉnh nắm vững nghiệp vụ để tổ chức triển khai hiệu quả Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 và Điều tra doanh nghiệp năm 2023; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn cấp tỉnh cho các Chi Cục Thống kê cấp huyện, GSV cấp huyện và điều tra viên tại địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị: Các giảng viên cần tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các cuộc điều tra trước đó, đồng thời chỉ rõ những điểm mới cùng những lưu ý cần triển khai trong 2 cuộc điều tra lần này. Các đại biểu tham dự tập huấn cần nghiêm túc lắng nghe, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn từ các cuộc điều tra trước và trao đổi kỹ lưỡng những điểm mới chưa nắm rõ. Trong quá trình thực hiện các cuộc điều tra, Phó Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, trong quý I, tình hình kinh tế tương đối có khăn, đặc biệt là khu vực công nghiệp và các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, vì vậy, ngoài công tác điều tra, các điều tra viên cần tham thảo, nắm bắt thêm thông tin về tình hình tăng – giảm hay nghỉ việc của công nhân tại doanh nghiệp đó. Với 2 cuộc điều tra này, khi kết thúc điều tra, cần tận dụng cơ sở dữ liệu dân cư của công an khu vực để đối chiếu, tìm ra nguyên nhân chênh lệch số liệu (nếu có), qua đó giúp các Ủy ban nắm bắt và hoạch định đúng về tình hình kinh tế – xã hội của địa phương. Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương cũng như cả nước, do đó, khi có số liệu điều tra cần kết hợp với cơ quan Thuế rà soát để có được số liệu chính xác nhất.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo tại buổi Tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, đại diện Cục Thu tập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê đã giới thiệu tới các đại biểu về Phương án Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình thời điển 01/4/2023; Giới thiệu phiếu hộ, lưu ý về các lỗi thường gặp và kiểm tra dữ liệu vi mô mục: Xác định nhân khẩu thực tế thường trú và thông tin về các thành viên hộ; Giới thiệu phiếu hộ, lưu ý về các lỗi thường gặp và kiểm tra dữ liệu vi mô mục: Lịch sử sinh của phụ nữ 10-49 tuổi, thông tin về người chết của hộ; Hướng dẫn sử dụng trang Web quản lý giám sát của cuộc điều tra; Những lỗi thường gặp trong quá trình tổng hợp biểu báo cáo; Hướng dẫn sử dụng phần mềm CAPI. Sau phần trình bày và giới thiệu, các đại biểu tham dự tập huấn đã thảo luận về phần nghiệp vụ, các nội dung tập huấn và được thực hành trên phần mềm điều tra.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Ngày 10/3/2023, Hội nghị dự kiến được tiếp tục với các nội dung tập huấn về: Giới thiệu phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2023; Giới thiệu quy trình chọn mẫu điều tra doanh nghiệp; Giới thiệu nội dung và hướng dẫn điền phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2023 (Phiếu Xuất nhập khẩu dịch vụ); Một số lưu ý trong quá trình kiểm tra dữ liệu vi mô điều tra doanh nghiệp; Giới thiệu chức năng phần mềm quản lý giám sát và điều tra đối với điều tra doanh nghiệp năm 2023; Một số lưu ý và lỗi thường gặp trong kiểm tra biểu tổng hợp điều tra doanh nghiệp; Tham luận: Tổ chức triển khai, kiểm tra, làm sạch dữ liệu điều tra doanh nghiệp; Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra, làm sạch dữ liệu điều tra doanh nghiệp; Thực hành phần mềm và Thảo luận./.