Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản và thu nhập bình quân đầu người/năm của xã

Trong hai ngày 12-13/6/2014, tại Khách sạn Kim Liên, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản và thu nhập bình quân đầu người/năm của xã” khu vực phía Bắc. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, đại diện lãnh đạo 31 Cục Thống kê tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra và đại diện công chức phụ trách lĩnh vực thống kê: Tài khoản quốc gia, xã hội môi trường, công nghiệp, dân số lao động tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố.

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo các Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ Thống kê Tổng hợp, Vụ Hệ Thống tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá, Vụ Thống kê xã hội và Môi trường lần lượt trình bày các nội dung sau:

(1) Khái quát tình hình triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và mô hình triển khai.

(2) Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê (Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư).

(3) Giá cơ bản và tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản.

(4) Đề án Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(5) Hệ thống chỉ số giá sử dụng trong các chỉ tiêu theo giá so sánh.

(6) Cách tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã.

Sau khi kết thúc mỗi nội dung trình bày, Hội thảo đã dành phần lớn thời gian thảo luận để các vị đại biểu đóng góp ý kiến, đặc biệt là ý kiến từ các Cục Thống kê là bộ phận trực tiếp tham gia thu thập, xử lý, tổng hợp; cụ thể là những khó khăn, bất cập và giải pháp của địa phương. Các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các Cục Thống kê tập trung vào các vấn đề: áp lực số liệu, thời gian công bố số liệu của Chi cục, Cục và Tổng cục, góp ý vào hệ thống biểu mẫu của TCTK…

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao ý kiến đóng góp của các vị đại biểu, chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc phục trong ban hành các chế độ báo cáo, quá trình triển khai chưa đồng bộ…Ông cũng nhấn mạnh vấn đề xây dựng mô hình cộng đồng trách nhiệm, huy động nguồn lực của toàn Ngành để bảo đảm chất lượng số liệu thống kê, nâng cao vị thế ngành Thống kê.

Hình ảnh Hội nghị:

L.P