Hội nghị tham vấn Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Ngày 30/07/2014, tại TP Đà nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Hội nghị tham vấn Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi). Ô. Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Trưởng ban soạn thảo Luật Thống kê sửa đổi và Ô. Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đồng Chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị, gồm đại diện Văn phòng Quốc Hội, Trưởng đoàn Đại biểu TP Đà Nẵng và đại diện một số Bộ, ngành, đại diện UNDP và một số thành viên Ban soạn thảo Luật Thống kê (sửa đổi).

Tại Hội nghị, Ô Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng ban soạn thảo Luật Thống kê (sửa đổi) trình bày quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Thống kê . Ô Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật Thống kê (sửa đổi) trình bày những nội dung chính của Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi). Ô. Đào Ngọc Lâm, chuyên gia trình bày tham luận về vấn đề xã hội hóa thống kê. Ô. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày tham luận về tiêu thức đánh giá Hệ thống thống kê nhà nước. Ô Nguyễn Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế (Văn phòng Quốc hội) trình bày tham luận về nhận thức về số liệu thống kê trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị dành phần lớn thời gian để thảo luật các nội dung nói trên.

Ô. Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đồng Chủ trì Hội nghị đã tổng kết một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu: (i) Tính độc lập, vị trí pháp lý của Tổng cục Thống kê tương lai sẽ như thế nào; (ii) Thống kê chính thức và thống kê phi chính thức; (iii) Có nên xã hội hóa một số hoạt động thống kê hay không; (iv) Khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê phải cần những điều kiện gì?; (v) Vấn đề quản lý chất lượng thống kê; và (vi) Phát triển thống kê bền vững.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đoàn Dũng

images/stories/tintuc/08.2014/tin3.1.jpg