Hội nghị Thống kê châu Âu 2019

Hội nghị thống kê châu Âu (EMS) lần thứ 32, được Ủy ban khu vực châu Âu của Hội Bernoulli tài trợ sẽ diễn ra diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Palermo, thủ phủ của vùng tự trị Sicily (Italia).

EMS 2019 là Hội nghị về thống kê và xác suất ở châu Âu. Mục đích của Hội nghị nhằm tập hợp các nhà thống kê ở mọi lứa tuổi và từ tất cả các vùng miền để trao đổi ý kiến ​​và thảo luận về những phát triển mới nhất trên lĩnh vực thống kê và lý thuyết xác suất.

Chương trình Hội nghị bao gồm: Các bài tham luận được mời, bài tham luận được đóng góp và áp phích về các chủ đề trong thống kê và nhiều ứng dụng của nó.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.ems2019.palermo.it/

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://www.ems2019.palermo.it/