Hội nghị thống kê khu vực Đông Nam Á 2017

Hội nghị thống kê khu vực Đông Nam Á của Viện Thống kê Quốc tế năm 2017 (ISI RSC 2017) sẽ được tổ chức tại Bali, Indonesia từ ngày 22-24 tháng 3 năm 2017. Hội nghị được tổ chức bởi Viện Thống kê Quốc tế và mạng lưới thống kê khu vực Đông Nam Á (ISI-SEA Network) cùng với Ngân hàng Indonesia là đồng chủ nhà, phối hợp với Badan Pusat Statistik (Thống kê Indonesia), Ikatan Perstatistikan Indonesia (Hiệp hội các nhà thống kê Indonesia), và Diễn đàn Masyarakat Statistik (diễn đàn các nhà thống kê Indonesia).

Hội nghị sẽ tập hợp các nhà thống kê nổi tiếng và các thành viên của cộng đồng thống kê từ Đông Nam Á và trên toàn thế giới để trình bày, thảo luận, thúc đẩy và phổ biến các nghiên cứu và thực hành tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực thống kê và ứng dụng của nó đối với thống kê nâng cao để hướng tới cuộc sống của con người. Hội nghị sẽ trao đổi các chủ đề chính sau:

(1)  Thống kê Tài chính vĩ mô, tập trung vào 3 nội dung: Thống kê với Ngân hàng Trung ương; Vai trò của Luật Hồi giáo đối với Tài chính và kinh tế; Thống kê tài chính.

(2)  Phương pháp và lý thuyết thống kê, tập trung vào 5 nội dung: Lý thuyết xác suất và mô hình thống kê; Giáo dục thống kê; thống kê máy tính và Công nghệ; Khảo sát lấy mẫu và phương pháp khảo sát; Kinh tế lượng.

(3)  Thống kê chính thức, tập trung vào 5 nội dung: Thống kê thương mại; Thống kê trong Công nghiệp; Thống kê an ninh lương thực; Thống kê nhân khẩu học và phúc lợi xã hội; Thống kê môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Thống kê tài khoản

Ngoài ra, ISI RSC 2017 sẽ có một chương trình khoa học chuyên sâu tập trung vào những kiến ​​thức mới nhất và đổi mới trong thống kê. Hội nghị cũng sẽ là một cơ hội tuyệt vời để được hưởng lợi từ các hoạt động khoa học bổ sung chẳng hạn như các cuộc họp truyền hình vệ tinh và các khóa học ngắn hạn.

Anh Tuấn (dịch và tổng hợp)

Nguồn: https://www.isi-rsc2017.org/Portal/Home/