Hội nghị Thống kê Sinh học lâm sàng lần thứ 39 và Hội nghị Thống kê Australia lần thứ 24

Hội nghị Thống kê Sinh học lâm sàng (ISCB) lần thứ 39 và Hội nghị Thống kê Australia (ASC) lần thứ 24 được kết hợp tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị MelbourneAustralia từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Mục đích của Hội nghị là tập hợp các nhà nghiên cứu thống kê thế giới trên nhiều lĩnh vực để trao đổi về lý thuyết, phương pháp và ứng dụng thống kê quốc tế.

Hội nghị ASC lần thứ 24 và Hội nghị ISCB lần thứ 39, hứa hẹn là một Hội nghị thú vị khi Big Data trở nên phổ biến, “nhóm công nghệ y học-omics” đang phát triển nhanh chóng, việc điều tra dân số phải đối mặt với áp lực chưa từng có, liên quan đến nghiên cứu sinh thái nơi đang gia tăng căng thẳng, và tương tác xã hội trực tuyến trở thành tiêu chuẩn. Có phương pháp thống kê nào theo kịp với sự thay đổi xã hội này chưa?

Hội nghị Thống kê Australia được tổ chức 02 năm một lần là cơ hội để các nhà Thống kê Australia có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những phát triển nghiên cứu mới nhất và tạo nên sự gắn kết giữa các lĩnh vực nghiên cứu. Với sự kết hợp 2 Hội nghị, những người tham gia sẽ được hưởng lợi từ một sự cam kết quốc tế và đa ngành. Hội nghị là một sự liên kết đặc biệt thú vị vì đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức bên ngoài bán cầu Bắc. Bằng cách đưa Hội nghị ISCB tới khu vực Australasian, mục đích Hội nghị nhằm thu hút các nhà thống kê sinh vật học làm việc ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương tham dự và chia sẻ về thống kê sinh học quan trọng và tạo cơ hội để họ lắng nghe, trao đổi với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực này.

Hội nghị có những bài nói chuyện mang tính chất chủ đạo của: Chris Holmes, Louise Ryan, Natalie Shlomo, Susan Murphy and Thomas Lumley.

Chương trình của Hội nghị gồm: 11 phiên họp đặc biệt và 06 khóa học ngắn hạn diễn ra trong một ngày rưỡi.

Thông tin chi tiết xem tại: http://iscbasc2018.com/

Ngọc Mai (lược dịch)
Nguồn: http://iscbasc2018.com/