Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 10

Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 10 (The tenth Vietnam Economist Annual Meeting – VEAM 2017), tổ chức từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 02 tháng 8 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức cho các nhà kinh tế học và các nhà nghiên cứu xã hội trên thế giới để trình bày các công trình nghiên cứu của họ. Năm nay, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) và Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) sẽ đồng chủ trì tổ chức.

Hội nghị VEAM 2017 tập trung các nhà kinh tế học, các nhà khoa học xã hội, tiến sĩ và các nghiên cứu sinh từ Việt Nam và trên toàn thế giới để trao đổi các ý tưởng về kinh tế, tài chính và quản lý. Hội nghị sẽ tạo cơ hội để nuôi dưỡng mạng lưới các nhà kinh tế học Việt Nam và các nhà khoa học xã hội khác trên toàn thế giới, mở rộng và hợp tác chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu khoa học. Đây là cơ hội cho các trường đại học nói chung và đại học quản lý kinh tế, tài chính nói riêng. Đồng thời cũng là cơ hội cho các cơ quan quản lý của Chính phủ, cũng như các công ty của Việt Nam học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng nghiên cứu và là diễn đàn học thuật có uy tín dành cho giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam, nhất là các nhà nghiên cứu trẻ hay nghiên cứu sinh.

Các hoạt động chủ yếu của Hội nghị, bao gồm: Phiên thảo luận toàn thể về 4 bài nghiên cứu chính của GS. Ngô Văn Long, Trường Đại học McGill, Canada; GS.TS. Nguyễn Đức Khương, Trường Đại học IPAG Business Pháp, Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp; TS. Vũ Minh Khương, Trường Đại học Quốc gia Singapore. Ngoài ra, còn có các phiên thảo luận không chính thức giữa các nhà nghiên cứu mới với các nhà nghiên cứu cao cấp, các bài trình bày kết quả nghiên cứu khác của các nhà kinh tế hàng đầu thế giới.

Hội nghị kêu gọi các nhà nghiên cứu đăng ký tham dự và gửi bài tham luận trình bày kết quả nghiên cứu.

Thông tin đăng ký tham dự Hội nghị xem tại: http://veam.org/registration/.

Thông tin về đăng ký các bài nghiên cứu xem tại: http://veam.org/workshop-2017/call-for-papers-veam-2017/ (hạn chót gửi bài nghiên cứu trước ngày 15/07/2017)

Văn Thụy (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://veam.org/workshop-2017/workshop-2017/