Hội nghị thường niên về sử dụng R trong thống kê chính thức (uRos2020)

Hội nghị thường niên về Sử dụng R trong Thống kê chính thức dự kiến diễn ra tại Vienna, Áo, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020. Hội nghị bao gồm một ngày hướng dẫn (6 tháng 5 năm 2020) và hai ngày hội thảo khoa học (7-8 tháng 5 năm 2020).

Trong hai thập kỷ qua, R đã trở thành ngôn ngữ chung cho các nhà thống kê và các nhà khoa học dữ liệu trên toàn thế giới. R được cộng đồng thống kê chính thức nhanh chóng nắm bắt do có một cộng đồng người dùng tích cực trên toàn thế giới, có sự hỗ trợ rộng rãi từ ngành công nghiệp và kết hợp được rất nhiều chức năng như chuẩn bị dữ liệu, phương pháp, trực quan hóa và xây dựng ứng dụng. Hơn nữa, phần mềm R được trao đổi thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và“R có lẽ là phần mềm thống kê được xác thực kỹ lưỡng nhất trên thế giới” . Uwe Ligges, CRAN maintainer (useR!2017).Cuối cùngR là một phần mềm mở miễn phí, một môi trường lý tưởng để chia sẻ, cộng tác và công nghiệp hóa các số liệu thống kê chính thức.

Mục đích của hội nghị uRos2020 lần này là cung cấp một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu từ các viện nghiên cứu và cơ quan thống kê chính thức để trình bày, trao đổi ý kiến ​​và thảo luận về sự phát triển của phần mềm thống kê tiên tiến thường được sử dụng trong kinh tế và thống kê ứng dụng. Các cuộc tranh luận tập trung nhất dự kiến ​​sẽ là về việc sử dụng R trong Thống kê chính thức.

Các chủ đề được đề cập trong hội nghị như sau:

* R với Tổng điều tra

* Chọn mẫu và ước lượng

* R vớicác tổ chức

* Làm sạch dữ liệu

* R trong phân tích dữ liệu

* Phương pháp thống kê chính thức

* Ứng dụng web tương tác sử dụng Shiny (Shiny applications)

* Chuỗi thời gian

* Báo cáo và lập trình GUI

* R trong tự động hóa

* Dữ liệu lớn

* Phổ biến và trực quan hoá

Bản tóm tắt bài thuyết trình viết dưới dạng word hoặc pdf được gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ban thư ký uRos2020 qua e-mail: uRos2020 [at] statistik.gv.at

Chi tiết hội nghị xem tại website: http://r-project.ro/conference2020.html

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: http://r-project.ro/conference2020.html