Hội nghị Toán học và Thống kê ứng dụng Châu Á – Thái Bình Dương (AMS 2022)

Hội nghị Toán học và Thống kê ứng dụng Châu Á- Thái Bình Dương 2022 (AMS 2022), dự kiến được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 năm 2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Các hội nghị tổng quát trong chuỗi hội nghị quốc tế về Toán ứng dụng và Thống kê tập hợp những nhà nghiên cứu có chung mối quan tâm nghiên cứu. Hội nghị là cơ hội tuyệt vời để các nhà nghiên cứu phát triển tình bạn nghề nghiệp lâu dài và sự hợp tác nghiên cứu.

Chủ đề của hội thảo tập trung vào một loạt các chủ đề nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu lý thuyết và hệ thống. Các chủ đề quan tâm bao gồm:

  • Đại số tuyến tính và đa tuyến
  • Thống kê năng lượng
  • Thống kê xã hội
  • Thống kê y tế
  • Mô phỏng suy luận tham số và phi tham số
  • Phân tích đa biến
  • Phân tích hồi quy
  • ……

Truy cập: https://www.apcams.org/ để đăng ký tham gia hội nghị. Hạn cuối gửi đăng ký trước ngày 25/11/2021. Các bài viết gửi hội nghị phải được viết bằng tiếng Anh bao gồm các bảng, số liệu, phương trình và thuật toán và gửi trước ngày 30/12/2021.

Phạm Hạnh (tổng hợp)

Nguồn: https://www.apcams.org/