Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Viện Khoa học Thống kê

Chiều ngày 22 tháng 1 năm 2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Mặc dù năm 2014 là một năm tương đối khó khăn cả về khối lượng công việc và kinh phí…, nhưng Viện KHTK đã hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2014. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được: thực hiện một số hoạt động chủ yếu của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức 28 cuộc họp hội đồng khoa học; thực hiện nghiên cứu 07 đề tài cấp Bộ và 04 chuyên đề độc lập; tổ chức thành công 30 lớp bồi dưỡng với 1.199 lượt học viên; Biên soạn và phát hành 6/6 số Tờ Thông tin và 02 số chuyên san KHTK; viết 110 tin đăng web và 61 bài báo có chất lượng phản ánh các thông tin khoa học thống kê trong nước và quốc tế, đặc biệt là 1 chuyên đề và 4 bài báo phục vụ công tác tuyên truyền Luật Thống kê; thực hiện tốt quản lý tài sản, công tác tổ chức, hành chính, cải tạo trụ sở phục vụ hoạt động của Viện… đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Viện KHTK có 11 viên chức được khen thưởng bao gồm: 06 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (CSTĐ) (trong đó có 01 viên chức đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ, 01 công chức được đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc); 05 viên chức được tặng Giấy khen của Viện trưởng; 02 Tập thể nhỏ xuất sắc; Viện KHTK đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được trao tặng “Huân chương Lao động hạng Ba”.

Tại Hội nghị, ông Vũ Thanh Liêm đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Viện KHTK đã đạt được, qua đó ông cũng đã đánh giá cao và đồng thời có những gợi mở với những nhiệm vụ mà Viện KHTK đặt ra trong kế hoạch năm 2015.

Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch công tác năm 2015, bên cạnh những mảng công việc như năm 2014 phải được thực hiện trong năm 2015, còn tập trung đề cập 03 nhóm công việc lớn sẽ được chú trọng trong kế hoạch công tác năm 2015: (1) Quản lý chất lượng thống kê; (2) Dữ liệu lớn; (3) Phổ biến kiến thức thống kê. Hội nghị bế mạc trong không khí vui vẻ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đỗ Ngát