Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Viện Khoa học Thống kê

Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nghe ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Mặc dù năm 2017 là một năm tương đối khó khăn về khối lượng công việc và kinh phí… nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Ngành; với tinh thần yêu nghề và trách nhiệm với công việc của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện KHTK đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017.

Báo cáo nêu một số kết quả nổi bật bao gồm: Soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 05 văn bản pháp lý quan trọng của Ngành (QĐ số 643/QĐ-TTg ngày 12/5/2017; Tờ trình số 10121/TTr-BKHĐT ngày 11/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tờ trình số 2904/TTr-BKHĐT ngày 5/4/2017…); Thử nghiệm ban đầu về Big data (thu thập dữ liệu về giá tiêu dùng phục vụ biên soạn CPI); Biên dịch và xuất bản cuốn Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước; Tuyển dụng được 7 viên chức và tổ chức đi thực tế tại một số Chi cục Thống kê; Thực hiện việc đánh giá và xếp loại viên chức theo từng tháng; Xây dựng phương án tự chủ của Viện KHTK theo Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN. Các công việc hoàn thành, như: Theo dõi thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; soạn thảo, trình các cấp và xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; hoàn thành việc xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 8/8 đề tài khoa học năm 2017; tổ chức nghiệm thu sơ bộ 5/11 đề tài, nghiệm thu chính thức 13/19 đề tài; tổ chức được 10 lớp đào tạo bồi dưỡng, trong đó có 7 lớp theo kế hoạch của Tổng cục; cập nhật 4 bộ tài liệu giảng dạy theo các nội dung liên quan trong Luật Thống kê 2015; hoàn thành việc tái bản lần 2 cuốn sách “Kiến thức thống kê thông dụng” phát hành tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; viết và đăng 236 tin, bài (57 bài viết đăng trên các tạp chí; 179 tin đăng trên web, vượt 33% so với năm 2016); biên tập và phát hành 6/6 số Tờ Thông tin khoa học Thống kê, 1 chuyên san về SDGs; thực hiện tốt quản lý tài sản, công tác tổ chức, hành chính, cải tạo trụ sở phục vụ hoạt động của Viện KHTK… đồng thời báo cáo chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục và triển khai kế hoạch năm 2018. Hội nghị dành thời gian và tiếp thu các ý kiến thảo luận đóng góp hoàn thiện báo cáo đặc biệt là đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.

Ghi nhận những kết quả đạt được năm 2017, Viện KHTK có 11 viên chức được khen thưởng bao gồm: 03 công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (CSTĐ) (trong đó có 01 công chức đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ, 01 viên chức được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ); 05 viên chức được tặng Giấy khen của Viện trưởng; Viện KHTK đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 01 Tập thể nhỏ được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, ông Vũ Thanh Liêm đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc Viện KHTK đạt được. Đặc biệt, Ông đánh giá cao cách thức tổ chức thực hiện công việc của Viện KHTK không chỉ tổ chức công việc theo từng đơn vị cấp Phòng, Trung tâm, mà còn tổ chức công việc theo các nhóm công tác theo các chủ đề khác nhau, nên đã phát huy được khả năng, sở trường của từng viên chức. Điểm khác biệt so với báo cáo tổng kết công tác của một số đơn vị là Báo cáo tổng kết công tác của Viện KHTK đã lượng hóa được số lượng đầu công việc năm 2017 so với năm 2016. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá công việc và xét khen thưởng đối với từng cá nhân, phòng Trung tâm của Viện. Qua đó, Ông chỉ đạo Viện KHTK cần chủ động, tiên phong trong nghiên cứu, tính toán các chỉ số độc lập bằng nguồn dữ liệu lớn và có những gợi mở hướng đi cho Viện KHTK theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng cám ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng cục, cá nhân Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm; tiếp thu sâu sắc và sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Tập thể Viện KHTK chụp ảnh lưu niệm với Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm

Đỗ Ngát