Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Trong hai ngày 14-15/01/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại Trụ sở Tổng cục Thống kê có đại diện một số Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Trung ương; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng sự tham gia của các đồng chí nguyên là Lãnh đạo TCTK, đại diện Lãnh đạo Hội Thống kê Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Tổng cục. Bên cạnh đó có sự góp mặt của các điểm cầu trực tuyến là Lãnh đạo, công chức, viên chức 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội; Lãnh đạo, công chức 160 Chi cục Thống kê ở các huyện.

Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trình bày Báo cáo Kết quả công tác Thống kê năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Tổng cục Thống kê hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 như: (1) Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng phân tích và dự báo phục vụ kịp thời cho việc đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp điều hành kinh tế – xã hội của đất nước; (2) Hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập; thực hiện thành công Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; Điều tra doanh nghiệp 2020; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2021; (3) Tiếp tục đổi mới phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; (4) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động thống kê. Tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế – xã hội, ngành, lĩnh vực; tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế – xã hội thông qua trục liên thông quốc gia; (5) Thực hiện hiệu quả Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, các đề án lớn của ngành như Đề án 715, Đề án thống kê Khu vực kinh tế chưa được quan sát; (6) Thực hiện thành công và hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành; (7) Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về phân bổ, điều hành dự toán kinh phí năm 2020, xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; (8) Thực hiện tốt công tác thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, tiếp tục mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong công tác thống kê, linh hoạt và đảm bảo hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020 trong hoàn cảnh dịch Covid-19 lây lan mạnh trong khu vực; (9) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Báo cáo đề ra 3 phương hướng nhiệm vụ năm 2021: Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê; Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; Thứ ba, nâng cao năng lực hệ thống thống kê.

Để thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Ngành, TCTK sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: (i) Quyết liệt thực hiện và đổi mới cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ ngành Thống kê theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ; (ii) Đổi mới toàn diện quản lý tài chính; (iii) Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động thống kê.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đồng thời đề xuất Bộ trưởng xem xét một số nội dung như: Xem xét, giao đủ dự toán chi NSNN năm 2021 đối với định mức biên chế chi quản lý hành chính và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử; Cho phép TCTK được đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin để lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến cho các Chi cục Thống kê còn lại; Xem xét việc bố trí vốn cho 08 dự án xây dựng Chi cục Thống kê còn tồn lại thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thực hiện đầu tư trong giai đoạn tới và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cấp thiết (đặc biệt là các dự án cấp Chi cục Thống kê) của Tổng cục Thống kê trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực thành tích đạt được của toàn ngành Thống kê, góp phần tạo nên tầm vóc, vị thế và uy tín của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2021 là một năm ngành Thống kê sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn và nặng nề, đề nghị TCTK tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các công việc năm 2021, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau: (1) Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê, trong đó cần tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội để đề xuất các kịch bản kinh tế; (2) Tập trung thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021; (3) Tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê để hiện đại hóa công tác thống kê; (5) Tập trung đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm.

Bộ trưởng tin tưởng, với việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các đơn vị trong cả nước, ngành Thống kê sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao năm 2021.

Ông Nguyễn Trí Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cá nhân Bộ trưởng đối với ngành Thống kê. Thay mặt Lãnh đạo TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương hứa sẽ lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng bằng những hành động cụ thể, thiết thực theo đúng phương châm hành động của Bộ là “Phát huy truyền thống, nắm bắt cơ hội, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”.

TS. Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội nghị

Sau một buổi sáng ngày 14/1/2021, Hội nghị hoàn thành đầy đủ các nội dung và đúng tiến độ. Chương trình Hội nghị sẽ tiếp tục vào buổi chiều và ngày 15/1/2021, với nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính của ngành; Định hướng chuyển đổi số ngành Thống kê; Một số nội dung về công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê Nhà nước; Sự kiện ra mắt Hệ thống điều hành quản lý công việc của ngành Thống kê…

Toàn cảnh Hội nghị

Khương Duy