Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Từ ngày 04-06/01/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và tập huấn công tác tổ chức cán bộ. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị.

Trực tiếp tham dự Hội nghị có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện một số Bộ, cơ quan ngang Bộ; đại diện Lãnh đạo Hội Thống kê Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chức, viên chức trong quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến là Lãnh đạo, công chức, viên chức 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK; Lãnh đạo, công chức các Chi cục Thống kê cấp huyện.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tập trung nhấn mạnh một số kết quả chính mà toàn Ngành đạt được trong năm 2022, cùng với những hạn chế nhất định còn tồn tại. Từ đó, xác định được phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2023. Để năm 2023, với chủ đề “Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực, đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê” tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tiếp tục thực hiện tốt các Đề án lớn của Ngành;

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương;

Thứ ba, hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý dữ liệu và tổng hợp số liệu các cuộc điều tra thống kê, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê, chủ động kết nối, khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê;

Thứ tư, thực hiện sắp xếp mô hình, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê;

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê, thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng điều hành của Viện Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương;

Thứ sáu, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động thu thập thông tin và sử dụng tài chính, tài sản công trong toàn ngành Thống kê. Trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ban cán sự Đảng, của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị của Bộ KHĐT và sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 đối với các tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê kịp thời khen thưởng các danh hiệu thi đua. Những thành tích xuất sắc có được là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành; sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, đặc biệt là bằng sự nỗ lực phấn đấu, chủ động thích ứng, sáng tạo vượt qua khó khăn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành.

Qua đó, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Ngành Thống kê – Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh kết nối, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”. Trong 2 ngày tiếp theo, Hội nghị sẽ diễn ra các phiên họp thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, tập huấn công tác tổ chức cán bộ./.

Toàn cảnh hội nghị

Một số hình ảnh nằm trong chương trình Hội nghị diễn ra trong ngày 04/01/2023: Lễ ký giao ước thi đua năm 2023 trao tặng các danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc