Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2018

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018, Hội nghị tổ chức từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 01 năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam; tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành; Lãnh đạo TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Cục trưởng và các trưởng phòng của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành đến đưa tin.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: (1) Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; (2) Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018; (3) Ký giao ước thi đua năm 2018. Hội nghị  dành 01 ngày để tập trung thảo luận về một số nội dung: (1) Đánh giá hai năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điều chỉnh quy mô GDP, GRDP; (2) Vai trò của Cục Thống kê trong việc thống nhất sử dụng số liệu GRDP giữa Trung ương và địa phương; (3) Báo cáo định hướng ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Thống kê tới năm 2025 và kế hoạch triển khai năm 2018; (4) Báo cáo Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030, nhiệm vụ triển khai năm 2018; (5) Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê; (6) Báo cáo giải pháp nâng cao công tác phân tích và dự báo của TCTK; (7) Báo cáo một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ của ngành Thống kê; (8) Báo Công tác quản lý tài chính ngành Thống kê năm 2017 và một số nội dung của công tác tài chính năm 2018 …

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động các hạng cho sáu tập thể; sáu cá nhân và cờ thi đua của Chính phủ cho bốn tập thể. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm đã trao bằng khen và cờ thi đua cấp Bộ cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ ghi nhận và biểu dương TCTK (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã nỗ lực vượt qua thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Uy tín của ngành Thống kê được nâng lên, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và hoan nghênh tinh thần cầu thị mà báo cáo của TCTK đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thống kê. Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu TCTK thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác thống kê, đặc biệt là công tác phân tích và dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, hết sức nặng nề và nội dung này được đưa vào nhiệm vụ năm 2018 của Ngành Thống kê, yêu cầu phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện để có các sản phẩm cụ thể giúp Chính phủ và chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP để cung cấp số liệu GRDP có chất lượng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017, TCTK cần điều chỉnh quy mô GDP. Thực hiện Đề án khu vực kinh tế chưa quan sát được sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tế của Việt Nam, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, tiên tiến để thu hẹp sự thiếu hụt về thông tin thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, của khu vực kinh tế chưa được quan sát và những vấn đề mới nổi nhưng mang tính thời sự cao.

Bốn là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trước mắt trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng thông tin Tổng điều tra; kết nối và khai thác tối đa, sử dụng dữ liệu hành chính, đặc biệt từ các ngành như thuế, hải quan, ngân hàng trong công tác thống kê…

Năm là, thực hiện tốt vai trò điều phối của cơ quan thống kê quốc gia đối với hoạt động thống kê nhà nước; tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý trong hoạt động thống kê, thực hiện tốt Luật Thống kê trên phạm vi cả nước và từng ngành, lĩnh vực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018

Tập thể Lãnh đạo TCTK nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017” của Chính Phủ

Các đơn vị TCTK nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017” của Chính phủ

Các tập thể và cá nhận nhận Huân chương lao động của Chính phủ

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Lãnh đạo TCTK, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và Cục trưởng 63 tỉnh, thành phố chụp ảnh lưu niệm

Thái Học