Hội nghị trực tuyến lần thứ 2 phiên họp 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối thuộc Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN

Ngày 15/5/2020 Tổng cục Thống kê (TCTK) đã chủ trì họp trực tuyến lần thứ 1 phiên họp 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC19). Cuộc họp đã nhận được sự đồng thuận cao của các quốc gia thành viên đối với các chủ đề và quyết định nhằm chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS10) sẽ diễn ra tại Việt Nam tháng 10/2020.

Trên cơ sở thành công của buổi họp trực tuyến lần thứ nhất, TCTK tiếp tục tổ chức cuộc họp trực tuyến SCPC19 lần 2 vào ngày 26/6/2020 nhằm thảo luận chi tiết và hoàn thiện các nội dung đã được đề ra.

Thành phần tham dự bao gồm: (1) Thành viên của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối thuộc Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN. Đại diện Việt Nam tham dự có Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế Hoàng Thị Thanh Hà; (2) Ban thư ký ASEAN; (3) Đại diện Chuyên gia của Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN (ARISE Plus).

Hội nghị bàn về 5 Chương trình nghị sự với những nội dung như sau:

1. Dự kiến chương trình họp Hội nghị ACSS10;

2. Lựa chọn chủ đề thông cáo báo chí ACSS10;

3. Báo cáo giám sát và đánh giá của ACSS về các chỉ tiêu thực hiện chính năm 2019;

4. Thảo luận các hoạt động cần trình bày trong báo cáo Kế hoạch công tác năm 2020;

5. Dự kiến các sản phẩm đồ họa thông tin (inforgraphics) và đồ họa chuyển động (motion graphics) phục vụ ACSS10 tại Việt Nam.

Một số hình ảnh hội nghị trực tuyến:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK tới dự Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Khương Duy


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: