Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sáng ngày 8/6/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng tổ thường trực Ban chỉ đạo TĐT kinh tế TW chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp có đại diện Tổ thường trực TĐT kinh tế TW, giám sát viên TW; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK. Tham dự trực tuyến có Lãnh đạo các Cục và phòng nghiệp vụ tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc TW, Lãnh đạo và giám sát viên cấp tỉnh, huyện tại 160 Chi cục Thống kê cấp huyện, Tổ chức Lao động quốc tế ILO.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, TCTK đã chủ trì thực hiện tổng điều tra phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội từ ngày 01/3/2021 và thực hiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tập huấn và triển khai thành công TĐT kinh tế năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu: (1) Các đơn vị của TCTK cần truyền đạt đầy đủ nội dung phiếu hỏi; giới thiệu rõ các khái niệm; các lỗi hay mắc phải khi thu thập thông tin của các năm trước; giới thiệu kỹ phương pháp thu thập thông tin bằng CAPI và hướng dẫn cách ghi phiếu trên CAPI, cách giải quyết các vướng mắc thường gặp trong thực tế; hướng dẫn chi tiết việc sử dụng Trang Web điều hành tác nghiệp phân quyền, kiểm tra, giám sát và duyệt dữ liệu điều tra; hỗ trợ các tỉnh kịp thời, đảm bảo tập huấn được thông suốt, hiệu quả; tổng hợp ý kiến về nghiệp vụ, công tác tổ chức, triển khai điều tra, phần mềm và các nội dung liên quan khác… (2) Các đại biểu tham dự tập huấn cần tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của  phương án TĐT để tổ chức chỉ đạo tốt cuộc điều tra này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định; nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung do các giảng viên truyền tải, tích cực thực hành phỏng vấn thu thập thông tin bằng CAPI, nếu chưa rõ vấn đề gì cần đề nghị giảng viên giải thích; tiếp thu các kỹ năng giảng bài của các giảng viên để vận dụng trong việc giảng bài tại lớp tập huấn cấp tỉnh…

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện TCTK trình bày một số nội dung: Các nhiệm vụ Tổng điều tra giai đoạn 2; hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc TĐT kinh tế năm 2021, Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng CNTT tới các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung được trình bày tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn đầu cầu TCTK

Khương Duy