HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020

Trong 2 ngày 04-05/6/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Hội nghị được thực hiện bằng trực tuyến với điểm cầu chính tại TCTK kết nối với 63 điểm cầu của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo hình thức tổ chức này thì Hội nghị tập huấn cấp Trung ương và cấp tỉnh được kết hợp đồng thời nên tiết kiệm chi phí và thời gian của toàn bộ Hội nghị tập huấn cấp tỉnh. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu TCTK có bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; thành viên Tổ công tác cấp Trung ương, giám sát viên cấp Trung ương; công chức thống kê Trung ương có liên quan; đại diện lãnh đạo 63 Cục Thống kê và giảng viên cấp tỉnh. Tại 63 điểm cầu của 63 Cục Thống kê thành phần tham dự là thành viên Tổ công tác cấp tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh, giảng viên cấp huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK đánh giá cao nỗ lực của Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản cũng như các đơn vị trong Tổng cục đã phối hợp tốt để tổ chức tốt Hội nghị lần này cũng như tổ chức cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 hoàn toàn ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, UBND xã. Cuộc điều tra được thực hiện giữa 2 kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là nông nghiệp) nhằm đáp ứng ba mục đích chính: (1) tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương; (2) đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế; (3) cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 sử dụng dữ liệu địa bàn từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để làm căn cứ xác định địa bàn và phục vụ rà soát, lập bảng kê hộ điều tra. Cuộc điều tra ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các công đoạn điều tra từ chuẩn bị mạng lưới điều tra; lập bảng kê; thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý số liệu, đến công bố kết quả điều tra. Khâu thu thập thông tin áp dụng 2 hình thức: (1) sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) thu thập thông tin về hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tại các địa bàn điều tra; (2) sử dụng phiếu trực tuyến trên trang web điều hành tác nghiệp để thu thập thông tin của UBND xã và trang trại.

Các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra được biên soạn thành các video, các bài giảng điện tử để dễ dàng truy cập tìm hiểu. Ngoài ra còn xây dựng đa dạng kênh phổ biến nghiệp vụ như trên trang web, fanpage, youtube, zalo … để sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ nghiệp vụ cho cuộc điều tra đạt chất lượng cao nhất.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp & Thuỷ sản
trình bày phương án điều tra

Toàn cảnh Hội nghị

Anh Tuấn