Hội nghị trực tuyến tập huấn phương án Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Sáng ngày 09/9/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ chỉ Hội nghị trực tuyến tập huấn phương án Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị gồm có: Bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện các lãnh đạo, chuyên viên bộ các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 63 điểm cầu trực tuyến tại các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 quay trở lại từ tháng 7/2020 với diễn biến phức tạp, TCTK tiếp tục tiến hành cuộc Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp lần thứ 2 theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thu thập những thông tin sát thực phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ khi làn sóng Covid-19 thứ 2 tác động tới doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu về Phương án điều tra. Theo đó, đối tượng, đơn vị điều tra là các DN được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật DN, đang hoạt động tại thời điểm ngày 10/9/2020; phạm vi điều tra gồm các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018). Không bao gồm: ngành O – hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc; ngành T – hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. Cuộc điều tra được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ đối với các doanh nghiệp nhằm đánh giá tác động của dịch covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và điều tra mẫu với khoảng 1000 DN có doanh thu năm 2019 đạt từ 300 tỷ trở lên để đánh giá năng lực cạnh tranh của DN; hình thức thu thập thông tin trực tuyến (bảng hỏi web-form) trong 10 ngày (10-20/9/2020), sử dụng 02 phiếu điều tra, để điều tra 5 nhóm thông tin: (1) Thông tin chung về doanh nghiệp; (2) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; (3) các giải pháp DN áp dụng để ứng phó trước tác động của dịch Covid-19; (4) Chính sách hỗ trợ DN; (5) Năng lực cạnh tranh của DN. Kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố trước ngày 01/10/2020. Tiếp đó các đại biểu đóng góp ý kiến nhất là các điểm cầu tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn và những kiến nghị đề xuất cho cuộc điều tra.

Kết luận tại Hội nghị tập huấn, Bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao sự chủ động tích cực cũng như là trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục Thống kê đối với cuộc điều tra Covid-19. Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ Thống kê Công nghiệp chuẩn bị tốt các tài liệu có liên quan đặc biệt tài liệu hướng dẫn, hoàn thành sớm khung đầu ra gửi cho các Cục Thống kê và các đơn vị liên quan chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết tốt nhất cho cuộc điều tra; phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan, đặc biệt là về hoàn thiện phần mềm, đảm bảo chất lượng tốt nhất, hà tầng thông suốt.

Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn:

 

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị

Một số điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Khương Duy


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: